Games Day la Biblioteca Aman

De mai bine de două săptămâni, Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman” a fixat o zi, ziua de miercuri, pe care a dedicat-o jocurilor de echipă. Games Day este despre jocuri precum Dixit, Ticket to Ride, Freedom, Founding Fathers, Dicoveries, Cluedo, Terra și 7 Wonders. Toate acestea fac parte din repertoriul propus de secția American Corner/Mediatecă pentru vara acestui an și, așa cum declară participanții, reprezintă regalul pe care biblioteca îl consacră jocurilor de strategie, recreere și cunoaștere. Fără excepție, toate jocurile desfășurate la bibliotecă se adresează tuturor persoanelor începând cu vârsta de 12 ani.

Jocul, spre deosebire de joacă, presupune granițe clare, adică norme. Avantajele practicării regulate a jocurilor nu se lasă prea mult așteptate. Dincolo de recreere și petrecerea timpului liber într-un mod creativ, distractiv și instructiv, participanții, fie ei tineri sau adulți în toată firea, deprind, într-un stil cât se poate de subtil, valori și principii cu aplicabilitate în viața de zi cu zi. Cu atât mai mult jocurile de grup prezintă o specie aparte în rândul universului jocurilor și asta pentru că obiectivele vizate, pe lângă respectarea regulilor, oferă posibilitatea socializării, respectării adversarilor și valorificării avantajelor ce decurg din strategiile de echipă.

Deși cultura jocurilor de grup nu este tocmai dezvoltată în țara noastră, doar un segment restrâns de populație manifestând un interes constant în această direcție, oferta Bibliotecii Județene “Alexandru și Aristia Aman” vine să răspundă unei nevoi reale. Prezența mare înregistrată la primele două întâlniri din cadrul Games Day, 12 și 19 iulie, demonstrează cât se poate de limpede faptul că jocurile de grup prezintă interes și provoacă categorii cât se poate de diverse de public. 

Fiecare dintre jocurile propuse are la bază o poveste sau un amalgam de povești care poate fi pătruns doar de inițiați și, ca orice întreprindere născută din poveste, îi incită pe participanți la implicare totală. De aici și până la punerea în valoare a noțiunilor de cultură generală, creativitate, toleranță și, foarte important, a spiritului altruist, de echipă, drumul e presărat cu surprize și întâmplări neprevăzute.

Jocul, așa cum îl vedem noi la bibliotecă, reprezintă o punte sinceră și trainică spre celălalt. Înseamnă deschidere și dorință sinceră spre un parcurs comun, constructiv. Trecând dincolo de efectele imediate, între acestea recreerea, buna dispoziție și, în general, starea de euforie fiind cele mai des întâlnite,  jocurile nu sunt despre încrâncenare, ci despre colaborare, cu atât mai mult cu cât noi valorizăm jocurile de grup în cadrul cărora doar coordonarea și sincronizarea perfecte asigură victoria finală. În felul lor, toți participanții sunt câștigători. Întâi pentru că devin conștienți de avantajele parteneriatului, iar apoi pentru că aleg biblioteca, o instituție pe care noi o considerăm vie și în pas cu nevoile cetățenilor”, a declarat Lucian Dindirică, managerul Bibliotecii Județene “Alexandru și Aristia Aman”.

Games Day este o activitate organizată de Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman” prin secția American Corner/Mediatecă și se desfășoară în fiecare zi de miercuri, în intervalul 12 iulie – 31 august 2017. La fiecare dintre întâlnirile desfășurate, începând cu ora 10.00, nu se fac înscrieri în prealabil și pot participa toți cei cu vârsta de cel puțin 12 ani.