Expoziție de carte în sala de concerte a Liceului de Arte „Marin Sorescu”

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” organizează luni, 15 ianuarie 2018, în cadrul concertului organizat de Opera Română Craiova în sala de concerte a Liceului de Arte “Marin Sorescu”, expoziția de carte cu titlul ‘’Mihai Eminescu – poet național – poet universal’’.

Între titlurile incluse, menționăm:

  • Mihai Eminescu, Scrieri esenţiale, coordonator Ion Soare, Râmnicu-Vâlcea, Editura Fortuna, 2002.
  • Mihai Eminescu, Luceafărul, ediţie bibliofilă îngrijită de Petru Creţia, Bucureşti, Editura Muzeul Literaturii Române, 1997.
  • Mihai Eminescu, Poezii, desene de Nicolae Truţă, Slatina, Edition S. Scribul, 2005.
  • Mihai Eminescu, Poezii, ediţie bibliofilă alcătuită şi îngrijită de de M. Toneghin, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1944.
  • Mihai Eminescu, Poezii, ediţie îngrijită de Gr. Scorpan, cu 20 de gravuri originale de Th. Kiriacoff-Suruceanu, Iaşi, Editura Cartea Moldovei, 1943.
  • Mihai Eminescu, Poezii, Danemarca, Editura Victor Frunză, 1989.
  • Mihai Eminescu, Opere, ediţie critică îngrijită de Perpessicus, București, Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II”, 1939.

Expoziția este organizată sub egida Ministerului Culturii și Identității Naționale, în baza parteneriatului existent între Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Amanț, Opera Română Craiova și Liceul de Arte “Marin Sorescu”.


Biroul de presă

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”

“Exilul Românesc: «ÎN» și «DINCOLO» de Cultura Națională”

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” organizează luni, 15 ianuarie 2018, cu ocazia Zilei Culturii Naționale, expoziția de carte cu titlul ‘’Exilul Românesc: «ÎN» și «DINCOLO» de Cultura Națională’’.

Cultura Națională, cu predilecție cea literară, îi înglobează atât pe scriitorii care au creat între granițele țării, cât și pe cei care, din motive obiective sau, cel mai adesea, ca urmare a tratamentelor injuste și arbitrare administrate de autorități, au locuit și creat în afara României, în exil. Tocmai de aceea, pentru a întregi galeria autorilor reprezentativi pentru Cultura Națională, Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman” a inclus între materialele și elementele expoziției cărți rare, bibliofile, cu autografe și dedicații ale personalităților din exilul românesc. Este vorba despre personalități precum Basarab Nicolescu, Ștefan Lupașcu, Mircea Eliade, Emil Cioran, Claude Sernet, Horia Stamatu, Leonid Mămăligă, Vintilă Horia, Pius Servien, Eugen Ionescu, Virgil Ierunca etc.

Expoziția cuprinde și scrisori-document, manuscrise nepublicate, ziare, afișe și fotografii originale.  Nu vor lipsi din expoziție revistele „Limite” și „3e Millénaire” în format complet sau celebrul număr dedicat lui Constantin Brâncuși al revistei „The Little Review”.

Cultura Națională îi cuprinde neîndoielnic și pe scriitorii și artiștii care au creat în afara granițelor țării. Personalități precum Basarab Nicolescu, Vintilă Horia, Mircea Eliade și Emil Cioran, pentru a numi doar câțiva dintre reprezentanții exilului, sunt adevărați ambasadori ai literaturii române, ca parte integrantă a celei universale. Nu putem celebra Ziua Națională a Culturii în lipsa tributului pe care îl datorăm tuturor celor care au creat departe de țară. Expoziția este organizată în premieră cu ocazia Zilei Naționale a Culturii, motiv pentru care ne-am bucura ca toți cei care vor ajunge la bibliotecă să o găsească nimerită și necesară”, a declarat Lucian Dindirică, managerul Bibliotecii Județene “Alexandru și Aristia Aman”.

Expoziția va fi organizată în cadrul “Bibliotecii Exilului Românesc din Paris – Basarab Nicolescu” și va putea fi vizitată până la data de 19 ianuarie 2018.


Biroul de presă

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”