Dublă lansare de carte

 

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, prin Muzeul Cărții și Exilului Românesc, în parteneriat cu Editura Universitaria din Craiova, organizează joi, 2 martie 2023, la ora 14.00, în foaierul Teatrului Național „Marin Sorescu”, o dublă lansare de carte.

În cadrul acestui eveniment cultural vor fi lansate volumele:

 • Cealaltă aceeași cultură. Studii despre exilul românesc, volum semnat de Lucian Dindirică (coordonator), Matilda Breazu, Mihai Ciurea, Silviu Gongonea și Gabriel Nedelea.

Invitat – Cristina Gelep

Cealaltă aceeaşi este expresia feței și suprafeței culturii române. Am riscat, prin alăturarea celor două tipuri de pronume demonstrative – de diferențiere și de identitate, un titlu ce poate părea contradictoriu. Este însă așa numai în măsura în care îl citim într-o logică a „terțului exclus”, dar una dintre marile lecții pe care le-am învățat de la cultura română din exil este tocmai aceea a terțului inclus, principiu pe care Basarab Nicolescu l-a pus la originea transdisciplinarității. Iată, așadar, un prim fel în care această experiență ne-a influențat modul de a concepe și de a ne raporta la cultură” –  Lucian Dindirică, O introducere în problematicile exilului cultural românesc

 • „O cercetare asupra poeziei românești neomoderniste”, autor Gabriel Nedelea

                 „La începutul stagiului doctoral am avut intuiția că poezia are un rol catalizator, de o mai mare sau mai mică însemnătate în funcție de practica și performanțele lecturii fiecărui cititor în parte, fi el amator sau profesionist. Aceasta a devenit pe parcurs o convingere, prin care mi-am justificat mie, în primul rând, iar în al doilea rând epistemologic, relevanța unor demersuri care descriu un segment de istorie literară. Coerent argumentate și bine articulate, descrierile analitice ale unor opere literare paradigmatice au noimă în planul cunoașterii și al dezvoltării spiritului critic, participă la înfăptuirea și securizarea autonomiei gândirii, la ieșirea din minorat – cum postulase, bunăoară, Kant, definind luminarea, și, în consecință, la construirea sensului.”- Gabriel Nedelea

                 Invitat – Silviu Gongonea

Evoluția strategiilor euroatlantice de prevenire si gestionare a conflictelor în perioada post-Război Rece

 

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” organizează vineri, 3 martie 2023, în sala „Acad. Dinu C. Giurescu”, începând cu ora 17.00, lansarea volumului „Evoluția strategiilor euroatlantice de prevenire si gestionare a conflictelor în perioada post-Război Rece”, al autoarei Oana-Mihaela Vladu, Lector universitar doctor în cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I”- București, profesor asociat al „Trocadéro Forum”- Paris, Franța, A Center for Sustainable Leadership & Diplomacy.

Evenimentul de lansare va avea loc în prezența invitaților:

– Sorin Liviu Damean, istoric, profesor universitar doctor habilitat, Decan al Facultăţii de Ştiinţe Sociale-Universitatea din Craiova, Directorul Școlii doctorale de științe sociale și umaniste,

– Dorel Bușe, colonel, profesor universitar doctor, specialist în științe politice și istoric, Director al Departamentului Operații Multinaționale Studii Strategice și de Securitate din cadrul Facultății de Securitate și Apărare al Universității Naționale de Apărare „Carol I”,

– Florian Bichir, istoric și publicist, conferențiar universitar doctor în cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I”, cercetător științific al Academiei Române și membru al Comisiei Române de Istorie Militară (CRIM). În perioada 2012-2018 a fost membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), cu rang de ministru secretar de stat.

„Prin evoluția strategiilor euroatlantice de prevenire și gestionare a conflictelor se încearcă ridicarea la cel mai înalt nivel a planificării, organizării și gestionarii cu succes a situațiilor de criză/ conflict etc., ceea ce creează condiţii favorabile pentru o bună interconectare între statele lumii, care pot influența astfel calitatea procesului de prevenire și gestionare a acestor situații de criză.

 Introducerea strategiilor euroatlantice în activitatea de gestionare a situațiilor de criză și prevenire a noilor conflicte necesită eforturi majore organizaţionale, precum și manifestarea interesului real, cu privire la problematica războiului şi a păcii.

Implementarea inovaţiilor în managementul situațiilor de criză se confruntă cu o rezistenţă mai puternică, decât inovaţiile în domeniul tehnologiilor şi al nanotehnologiilor, deoarece sistemul managerial creat, le privește de conţinutul lor nou.  Putem considera această situaţie, ca fiind, una dificilă din cauza lipsei băncilor de informaţii sau a posibilităţilor limitate de schimb informaţional.     

Perfecţionarea acestor activităţi necesită găsirea situaţiilor teoretice fondate ştiinţific cu ajutorul școlilor de gândire care și-au manifestat interesul, în problematica războiului şi a păcii, căilor verificate metodologic, mijloacelor şi condiţiilor, care contribuie la eficacitatea soluționarii conflictelor.

Asimetria este la fel de veche ca şi războiul. Întotdeauna între adversari au existat diferenţieri care i-au plasat, atât pe unii, cât şi pe ceilalţi, în poziţii avantajoase sau dezavantajoase, decizând rezultatul bătăliilor /războiului /conflictului.

La nivel strategic, aceste diferenţieri au condus la ceea ce numim şi astăzi ”asimetrie strategică”, bazate pe apariția noilor concepte, precum „conflictul asimetric“ sau „conflictul de interese“.

Cercetările știintifice realizate cu privire la soluționarea și gestionarea  conflictelor internaționale influențează științele politice, militare, informaționale, fizica nucleară precum și multe altele.

Finalul Războiului Rece, nu a adus o pace la nivel mondial ci, ne atrage atenţia asupra „noilor” ameninţări. Problematica războiului și a păcii rămânând subiectul de interes pentru viața politică internațională și nu în ultimul rând pentru domeniul de cercetare științifică care se confruntă cu provocările noului secol.” – Oana-Mihaela Vladu

Biroul de Presă al Bibliotecii Județene  Alexandru și Aristia Aman”

Synaxis

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, în parteneriat cu Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” Dolj, organizează miercuri, 15 februarie 2023, în sala „Synaxis” a Facultății de Teologie, începând cu ora 17, al doilea atelier de lectură Synaxis dedicat Paternității și uceniciei, intitulat „Structura și funcțiile autorității. Interpretări paradigmatice în filosofie”.
Prelegerea va fi susținută de lect. dr. Ionuț Răduică, profesor la Facultatea de Științe Sociale, Secția de Filosofie a Universității din Craiova.
Atelierul de lectură Synaxis, organizat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte dr. Irineu Ion Popa, arhiepiscopul Craiovei și mitropolitul Olteniei, a fost conceput din dorința de a orienta lecturile studenților și de a încuraja dezbaterile transdisciplinare atât de necesare în contextul actual. Fiecare întâlnire are în centru o carte reprezentativă, care oferă o perspectivă specifică asupra temei generale, Paternitate şi ucenicie. Lectura constituie punctul de plecare al unei călătorii mai ample, întreprinse sub îndrumarea unor invitați, specialiști în domeniu.
Întâlnirile furnizează cadrul propice nașterii unor discuții vii, a reflecțiilor și a reacțiilor menite să suscite interogații și căutare personală. Prelegerile susținute de-a lungul anului vor fi publicate într-un volum dedicat temei, împreună cu discuțiile și sugestiile participanților la dezbatere.
Coordonatorii proiectului sunt pr. lect. dr. Mihai Ciurea și pr. lect. dr. Lucian Zenoviu Bot.
Participarea la eveniment se face pe bază de invitație, în limita locurilor disponibile. Mai multe informații și înscrierea la adresa electronică bot_lucian@yahoo.com.

Marin Sorescu în colecțiile Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman‟.

  Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”  organizează începând de luni, 27 februarie  2023, ora 10.00, expoziția de carte denumită  Marin Sorescu în colecțiile Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman‟. Expoziția, organizată de bibliotecarii Serviciului Depozit General și Săli de lectură, va fi disponibilă în două locații: în salonul expozițional de la parterul instituției și la Teatrul Național „Marin Sorescu‟ din Craiova. Expoziția poate fi vizitată în perioada 27 februarie 2023 – 15 martie 2023 și va cuprinde următoarele volume: holul Bibliotecii „Alexandru și Aristia Aman”

 • Sonete, Marin Sorescu, Editura Art, 2016
 • Norii , Marin Sorescu, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1975;
 • Suflete, bun la toate: versuri, Marin Sorescu, București, Editura Albatros, 1972;
 • Versuri inedite, Marin Sorescu, Craiova, Editura Alma, 2002;
 • Viziunea vizuinii, Sorescu, Marin, București, Editura Albatros, 1982;
 • Japița, Sorescu, , [s.l.], Editura Fundației Marin Sorescu, 2003.

Teatrul Național „ Marin Sorescu‟, Craiova

 • Opere ( vol. I-V), Marin Sorescu, București, Editura Universul Enciclopedic, 2002;
 • Singur printre poeți, Marin Sorescu, București, Editura InterCONTEMPress, 1990 ( volum de debut);
 • Teatru, Marin Sorescu, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1980;
 • Iona, Marin Sorescu, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 2005;
 • Setea muntelui de sare, Marin Sorescu, București, Editura Cartea Românească, [s.a.];
 • Răceala, Marin Sorescu, București, Editura Creuzet, 1994;
 • Răceala : A cold ( ediție bilingvă), Marin Sorescu, Iași, Editura Junimea, 1978;
 • La muerte del Reloj, Marin Sorescu, București, Editura Eminescu, 1970 ( cu autograful autorului) ;
 • Gedichten, Marin Sorescu, Amsterdam, Editura Manteau, 1982.

 Biroul de presă al Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman”

Simbolismul în literatură și artă

  Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” organizează luni, 27 februarie 2023, lansarea volumului Simbolismul în literatură și artă”, al autoarei Sofia-Lavinia Cercel. Evenimentul va avea loc în sala „Acad. Dinu C. Giurescu”, începând cu ora 17.00, în prezența invitaților: prof. univ. dr. habil. Cătălin Ghiță, lect. univ. dr. Mihai Ene, dr. Maria Cristina Gelep și maestrul instrumentist, dirijor și compozitor Mircea Suchici.

Volumul „Simbolismul în literatură și artă” a apărut în colecția Studia doctoralia a Editurii Universitaria și are la bază teza de doctorat a autoarei. „Lucrarea elaborată de Sofia Cercel își propune și, în mare parte, reușește să ofere un tablou sinoptic al curentului simbolist în literatura și arta secolului al XIX-lea din Franța și din Anglia. Corpusul de texte asupra cărora se aplică demersul comparatist al autoarei include opere ale unor scriitori precum: Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé, Arthur Rimbaud (din simbolismul francez), respectiv George Moore, Ernest Dowson, Arthur Symons (din simbolismul englez). Utile secțiuni sunt dedicate artiștilor simboliști, mai ales grupărilor de la Le Chat Noir, The Yellow Book și The Savoy, precum și distinsului grafician și pictor englez Aubrey Beardsley. Structural, cartea cuprinde două capitole principale, cărora li se adaugă o Introducere și o Concluzie. Această structură clasică, binară, conferă elasticitate argumentației și relevă cu claritate diferențele de abordare dintre subsecțiunile sintetice și cele analitice. Primul capitol, intitulat „Istoricul curentului simbolist”, circumscrie la nivel teoretic datele problemei critice a curentului simbolist, abordând conceptul diacronic și situându-l, în buna tradiție istoristă, în contextul bine articulat intelectual și bine delimitat cultural al celei de-a doua jumătăți a secolului al XIX-lea. Al doilea capitol, denumit „Simbolismul englez”, este mai mult decât un simplu studiu de caz. Aici, autoarea își poate da adevărata măsură exegetică, abordând cu aplomb teme puțin studiate în critica de specialitate autohtonă. Avem deci în față o sinteză concentrată a simbolismului franco-englez, în care profesori și studenți deopotrivă vor descoperi un instrument de lucru extrem de folositor în munca lor intelectuală.” – prof. univ. dr. habil. Cătălin Ghiță Biroul de Presă al Bibliotecii Județene  Alexandru și Aristia Aman”

Scurtă istorie a poeziei contemporane din Oltenia

 

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” organizează miercuri, 22 februarie 2023, lansarea volumului „Scurtă istorie a poeziei contemporane din Oltenia (vol. I), autor Florian Copcea.

Evenimentul va avea loc în sala „Dinu C. Giurescu”, începând cu ora 11.00, în prezența invitaților: Florian Copcea, Tudor Nedelcea, Toma Grigorie, Ion Munteanu și George Constantinescu.

Volumul „Scurtă istorie a poeziei contemporane din Oltenia” (vol. I), apărut la Editura Hoffman Educațional, este o lucrare inedită în care poetul, criticul și istoricul literar Florian Copcea cuprinde studii critice și cronici de întâmpinare publicate mai întâi în marile reviste literare din țară („Ramuri”, „Luceafărul”, „România literară” ș.a.), dedicate „autorilor lirici care trăiesc și creează în cele cinci județe, alcătuind Mica Valahie, astfel fiind numit acest colț de țară atât de bogat în personalități cultural-științifice, cu vocație înnoitoare, inclusiv din domeniul poeziei”, cum consemnează istoricul literar Zenovie Cârlugea în prefața opusculului.

Acest volum de geografie literară, absolut necesar în condițiile circulației actuale a cărților, este o panoramă a receptării poetice a operei unor creatori contemporani, membri ai Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România, demers meritoriu datorat profesionalismului cu care autorul s-a aplecat asupra operei contemporanilor săi. Sunt recenzați următorii poeți: Mihaela Albu, Emanuela Bușoi, Denisa Crăciun, Gheorghe Dănișor, Zoia Elena Deju, Titu Dinuț, Alexandru Drăghici, Gela Enea, Mihai Firică, Toma Grigorie, Nicolae Jinga, Ion Maria, Viorel Mirea, Ion Munteanu, Constantin Pădureanu, Lazăr Popescu, Spiridon Popescu, Teodor Preda, Ileana Roman, Victor Rusu și Mihailo Vasiljević.

 

Biroul de Presă al Bibliotecii Județene  Alexandru și Aristia Aman”

Constantin Brâncuși în colecțiile Exilului

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, prin Institutul Exilului Românesc, vă invită să participați la vernisajul expoziției „Constantin Brâncuși în colecțiile Exilului”, care va avea loc în holul Muzeului Cărții și Exilului Românesc – Casa Dianu, joi, 16 februarie, începând cu ora 11.00. Expoziția va fi deschisă publicului în săptămâna dedicată zilelor Brâncuși. Participă cu lucrări plastice membrii Cenaclurilor „Constantin Brâncuși” și Art Amicis Craiova. Expoziția propune o serie de titluri între care menționăm:

 • The Little Review, New York, 1921, număr dedicat lui Constantin Brâncuși;
 • Shanes Eric, Constantin Brancusi, New York, Abbeville Press, 1988;
 • Dumitresco N., Constantin Brancusi, Paris, Éditions Flammarion, 1995;
 • Cabanne Pierre, Constantin Brancusi, Paris, Éditions Pierre Terrail, 2002;
 • Gimenez Carmen, Constantin Brancusi, București, Editura RAO, 2004;
 • Doina Lemny, Constantin Brâncuși, Iași, Editura Junimea, 2005.

  Expoziția „Constantin Brâncuși în colecțiile Exilului” face parte din evenimentul „Brâncuși. Al lumii” – șapte zile de evenimente inedite dedicate vieții și operei marelui sculptor.

Expoziție omagială

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, prin Institutul Exilului Românesc, organizează expoziția omagială intitulată „Dinu C. Giurescu, la împlinirea a 96 de ani de la naștere (n. 15 februarie 1927 – d. 24 aprilie 2018)”.

Expoziția este disponibilă în sala care îi poartă numele, „Acad. Dinu C. Giurescu”, până la finalul lunii februarie.

Dintre documentele expuse amintim:

 • Volumul „Destin de istoric: In Honorem Dinu C. Giurescu”, Ed. Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2012,
 • Volumul „Istoria ilustrată a românilor”, autor Dinu C. Giurescu, Ed. Sport-Turism, București, 1981,
 • Extras din manuscrisul pentru volumul „Istoria românilor”, de Dinu C. Giurescu – capitolul „Mircea cel Bătrân”,
 • Material în limba slavă, text olograf, folosit de academician la elaborarea tezei de doctorat,
 • Extras din manuscrisul dactilografiat a tezei de doctorat a academicianului, cu titlul „Domnia lui Ion Ion Vodă cel Viteaz: 1572-1574”,
 • Diploma de Doctor în Istorie a academicianului, în original,
 • Titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Craiova acordat acad. prof. univ. dr. Dinu C. Giurescu „pentru merite deosebite în domeniul științelor umaniste”,
 • Certificat care atestă faptul că steaua cu numărul de ordine 022413 Cassiopeia „Regina” este înregistrată în Catalogul Științific SAO la poziția 0135+5602 cu numele Dinu C. Giurescu,
 • Scrisori de felicitare adresate academicianului de Alteța Sa Regală Principele Radu al României și Principesa Margareta,
 • Alte diplome, plachete, medalii, diverse distincții.

English for Teens

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, prin secția Mediatecă și American Corner Craiova, în parteneriat cu Colegiul Economic „Gheorghe Chițu”, organizează în perioada 02 februarie – 30 mai 2023 cursuri gratuite de limba engleză pentru adolescenți.

Cursurile se desfășoară săptămânal la sediul Bibliotecii Județene, în fiecare zi de marți începând cu ora 16:30, iar beneficiarii sunt un grup de 21 de elevi interni ai Colegiului Economic „Gheorghe Chițu”.

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” dorește să vină în sprijinul profesorilor și al elevilor, prin organizarea de programe extracurriculare, și, totodată, încurajează comunitatea craioveană să beneficieze de serviciile pe care biblioteca le oferă în mod gratuit. Prin organizarea unui astfel de curs ne dorim să ajutăm liceenii proveniți din mediul rural să își consolideze cunoștințele de limbă engleză, astfel bucurându-se de oportunitățile educaționale.

Story Time

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, prin secția Mediatecă și American Corner Craiova, organizează în data de 10 februarie 2023, începând cu ora 10:00, o sesiune de lectură în cadrul proiectului „Story Time”.

Întâlnirea va avea loc pe platforma online Zoom. La eveniment participă preșcolarii de la Grădinița Crușeț, județul Gorj, coordonați de profesorii Camelia Vlăduțu și Vasilica Porfire.

Se va lectura povestea „Motanul încălțat”, adaptare după povestea lui Charles Perrault.