Scurtă istorie a poeziei contemporane din Oltenia

 

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” organizează miercuri, 22 februarie 2023, lansarea volumului „Scurtă istorie a poeziei contemporane din Oltenia (vol. I), autor Florian Copcea.

Evenimentul va avea loc în sala „Dinu C. Giurescu”, începând cu ora 11.00, în prezența invitaților: Florian Copcea, Tudor Nedelcea, Toma Grigorie, Ion Munteanu și George Constantinescu.

Volumul „Scurtă istorie a poeziei contemporane din Oltenia” (vol. I), apărut la Editura Hoffman Educațional, este o lucrare inedită în care poetul, criticul și istoricul literar Florian Copcea cuprinde studii critice și cronici de întâmpinare publicate mai întâi în marile reviste literare din țară („Ramuri”, „Luceafărul”, „România literară” ș.a.), dedicate „autorilor lirici care trăiesc și creează în cele cinci județe, alcătuind Mica Valahie, astfel fiind numit acest colț de țară atât de bogat în personalități cultural-științifice, cu vocație înnoitoare, inclusiv din domeniul poeziei”, cum consemnează istoricul literar Zenovie Cârlugea în prefața opusculului.

Acest volum de geografie literară, absolut necesar în condițiile circulației actuale a cărților, este o panoramă a receptării poetice a operei unor creatori contemporani, membri ai Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România, demers meritoriu datorat profesionalismului cu care autorul s-a aplecat asupra operei contemporanilor săi. Sunt recenzați următorii poeți: Mihaela Albu, Emanuela Bușoi, Denisa Crăciun, Gheorghe Dănișor, Zoia Elena Deju, Titu Dinuț, Alexandru Drăghici, Gela Enea, Mihai Firică, Toma Grigorie, Nicolae Jinga, Ion Maria, Viorel Mirea, Ion Munteanu, Constantin Pădureanu, Lazăr Popescu, Spiridon Popescu, Teodor Preda, Ileana Roman, Victor Rusu și Mihailo Vasiljević.

 

Biroul de Presă al Bibliotecii Județene  Alexandru și Aristia Aman”