Toate articolele scrise de Ionicescu Alexandru

Vizită tematică în Parcul „Nicolae Romanescu” – Fun in Summer

     Vineri, 18 august, începând cu ora 9.30, Biblioteca Judeţeană “Alexandru şi Aristia Aman” prin American Corner/Mediatecă a desfășurat o vizită tematică în Parcul “Nicolae Romanescu” din Craiova. În cadrul acțiunii au participat copii de la centrele sociale  „Best Life”  și „Aripi de lumină”.

Vreme de trei ore, copiii au luat la pas cel mai frumos parc din România. Însoțiți de bibliotecarul Carmen Tică și de reprezentanți ai centrelor sociale, participanții au aflat amănunte despre istoria parcului, apariția și dezvoltarea acestui imens plămân al Craiovei, au observat  și învățat diferite categorii de plante și arbori, au admirat varietatea speciilor de păsări și gâze și s-au plimbat pe aleile umbroase ale parcului. În mijlocul copiilor a fost și Mirela Ridiche, specialist ornitolog, care i-a ajutat pe  cei mici să observe și recunoască corect păsările cu ajutorul binoclului și al determinatorului.

Vizita tematică a avut rolul de a-i destinde pe copii, de a-i aduce în contact nemijlocit cu natura și de a-i conștientiza în legătură cu importanța conservării mediului înconjurător. La fel ca și în cazul întâlnirilor anterioare, la finalul vizitei organizate, copiii au schimbat impresii și au fixat cele mai importante experiențe ale zilei.

     “Vizitarea Parcului Romanescu într-un cadru organizat este o lecție neprețuită pe care bibliotecarii le-o adresează copiilor. Este, de altfel, prima acțiune pe care Biblioteca Aman o desfășoară în afara spațiilor tradiționale în cadrul proiectului “Fun in Summer” și care face cât se poate de dinamic și de util acest demers al nostru. Mai presus, poate, de valoarea peisagistică deosebită a parcului, copiilor le-au fost prezentate istorii ale unui loc, grădină domnească inițial, cu care fiecare craiovean se mândrește”, a declarat Lucian Dindirică, managerul Bibliotecii Judeţene “Alexandru şi Aristia Aman”.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului “Fun in Summer”, un program de îndrumare şi informare a copiilor din centrele sociale din Craiova, care se desfășoară pe parcursul vacanţei de vară a anului 2017 și are ca scop conștientizarea copiilor cu privire la importanța prieteniei, altruismului și determinării ca principii sănătoase de viață.

Biblioteca din vacanță – Cursurile de limbi străine

     Cea de-a noua ediție a programului “Biblioteca din Vacanță” a intrat pe ultima sută de metri. Doar câteva săptămâni ne mai despart de finalizarea cu succes a singurului proiect de anvergură din Craiova care, în 2010, a fost distins cu premiul pentru cea mai bună implicare comunitară. Asemeni edițiilor trecute, toate cursurile desfășurate în această vară au fost derulate cu titlu gratuit de voluntarii Bibliotecii Aman.

Între cele opt ateliere și activități propuse pentru ediția actuală, cursurile de limbi străine au provocat, ca și în anii trecuți, interes, atrăgându-i pe toți cei interesați de învățarea sau, după caz, aprofundarea limbilor engleză și spaniolă. Peste 40 de elevi din ciclurile gimnazial și primar s-au înscris la activitățile desfășurate în cadrul cursurilor de engleză și spaniolă, cei mai mulți dintre ei posedând un nivel elementar de înțelegere, exprimare și scriere în cele două domenii. Metodele inedite întrebuințate de cei patru voluntari ai bibliotecii, Anamaria și Mădălina Mirea, Monica Stan și Andreea Udroiu și mediul distractiv în care se desfășoară activitățile fac ca procesul de învățare, prin intermediul jocurilor, concursurilor și discuțiilor libere, să fie valorificat în mod eficient. Fără deosebire, elevii au manifestat până în prezent o atitudine deschisă față de deprinderea unei limbi străine ca și pentru exersarea unui vocabular asimilat.

Cum stăpânirea cel puțin a unei limbi străine a depășit de multă vreme statutul de moft, de activitate elitistă rezervată unui număr mic de oameni, lipsa de prevedere și, implicit, ignorarea deprinderii unui limbaj, altul decât cel originar, tinde să reprezinte un handicap taxat aspru de dinamica societății actuale. În acest sens, în direcția evitării eventualelor neplăceri determinate de necunoașterea unei limbi străine, elevilor le-a fost stârnit și menținut interesul pentru descoperirea diferitelor aspecte ale celor două limbi și culturi străine. Tocmai de aceea, majoritatea activităților s-au axat, în linii mari, pe jocuri de echipă pe diferite teme, fișe distractive de lucru, discuții pe marginea diferitelor filme de animație cu persoanje fascinante din lumea desenelor animate, mici concursuri și cântece interactive.

     Deși cursurile de limbi străine sunt concentrate într-un interval de timp relativ scurt, opt săptămâni, cât durează Biblioteca din Vacanță, voluntarii  au ales Biblioteca Aman “pentru mijloacele rapide de informare, dar și pentru faptul că aici se organizează activități ce au ca scop dezvoltarea copiilor”. Întâlnirile săptămânale cu cei mici au avut ca punct de plecare “dorinţa de a interacţiona cu copiii şi entuziasmul de a-i ajuta să înveţe lucruri noi prin metode interactive”. Principala ambiție a întregului demers, așa cum au perceput-o voluntarii, a constat în “stimularea încrederii în forțele proprii și în folosirea cunoștințelor pe care le-au acumulat în acest interval”.

Fiecare părinte își orientează copilul cu prioritate spre domeniul limbilor străine. Fără doar și poate, dincolo de îmbogățirea inevitabilă a vocabularului și de lejeritatea de a comunica un limbaj cvasi-comun, stăpânirea temeinică a uneia sau mai multor limbi străine este un atu și un mare avantaj pentru toți aceia pe care-i pregătim pentru societatea de mâine. La Aman, în cadrul Bibliotecii din Vacanță, propunem cursuri de limbă engleză și spaniolă cu titlu gratuit. Voluntarii, studenți în cadrul Facultății de Litere din Craiova, nu sunt la prima experiență la bibliotecă. Ne-au obișnuit cu buna lor dispoziție, cu entuziasmul și plăcerea cu care-și însoțesc fiecare nouă întâlnire cu cei mici. Ne dorim ca la finalul acestei ediții, toți elevii înscriși la cele două ateliere să se mândrească cu un nivel mai bun de cunoaștere al limbii engleze sau, în funcție de opțiune, spaniole, a declarat Lucian Dndirică, managerul Bibliotecii Județene “Alexandru și Aristia Aman”.


Biroul de presă

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”

Muzeul Cărții și Exilului Românesc – completarea fondului Vintilă Horia

Întrată în administrarea Bibliotecii Județene “Alexandru și Aristia Aman” în cursul acestui an, Casa Dianu, monument istoric impunător al Craiovei, va intra, în perioada următoare, într-un amplu proces de consolidare și renovare. 

Locuință a familiei cu același nume la începutul secolului trecut, Casa Dianu a îndeplinit, în trecutul nu foarte îndepărtat, rolul de sediu al Școlii de Artă “Cornetti”. Construită, la începutul secolului XX, pe trei niveluri, subsol, parter și mansardă, Casa Dianu prezintă și astăzi un interes deosebit din punctul de vedere al spațiului util disponibil. Refuncționalizarea integrală a tuturor sălilor și incintelor clădirii vine să răspundă unor realități de netăgăduit: diversificarea și înmulțirea constante a serviciilor pe care le oferă biblioteca. Încăperile clădirii, de un rafinament și o eleganță comparabile cu încintele Muzeului de Artă din Craiova, vor intra într-un amplu proces de reabilitare cu respectarea tuturor detaliilor de epocă. 

     Numărul mare de documente și înscrisuri aparținând reprezentanților Exilului Românesc și ajunse, în ultimul an, în mai multe tranșe, la Biblioteca Aman reclama, încă din toamna anului 2016, un loc propriu, un templu consacrat cărții și cercetării. Este ceea ce se va realiza la finalul procesului de reabilitare a Casei Dianu, înființarea unui “Muzeu al Cărții și Exilului Românesc”.

Revitalizarea unui trecut ilustru, ca mijloc de căpătâi, prin dotarea Casei Dianu cu aparatură și tehnică modernă, spații interactive și primitoare și, cel mai important, găzduirea celor mai importante colecții și fonduri lăsate posterității de exponenții Exilului Românesc, servește unui scop nobil și responsabil, în deplin acord cu menirea asumată de Biblioteca Aman. 

Viitorul Muzeu al Cărții și Exilului Românesc va fi organizat, așa cum se reține și în titlul celei mai noi dintre instituțiile culturale care se va fonda în România, la Craiova, în două mari secții. Pe de o parte, vor fi înglobate colecțiile și fondurile de carte provenite de la academicienii Dan Berindei și Dinu C. Giurescu, lucrări de istorie, diplomație și relații internaționale în cea mai mare parte, biblioteca personală a cunoscutei scriitoare Ileana Vulpescu, precum și alte elemente, cărți, corespondențe etc., pentru care Biblioteca Aman a angajat tratative pe mai multe fronturi. Pe de altă parte, însă, aici vor fi adăpostite și deferite publicului toate înscrisurile și documentele create de reprezentanții Exilului Românesc în vestul Europei și în S.U.A., respectiv Canada.

     Va fi vorba despre un tezaur care va reuni atât elementele mobile, cărți, corespondențe, dosare cu însemnări inedite, fotografii și materiale audio-video, cât și piese fixe, exemplare de mobilier și diverse alte artefacte, pe care Biblioteca Aman le-a obținut până în prezent. Fonduri precum Basarab Nicolescu, Vintilă Horia, Mircea Eliade, Leonid Mămăligă sau Paul Barbăneagră, la care s-au alăturat arhivele Cenaclului de la Neuilly și ale Asociației Hyperion, vor putea fi cercetate și consultate în cadrul viitorului muzeu. Lista inventarului consacrat Exilului Rămânesc rămâne, evident, deschisă. Arhivele unor importante asociații culturale care și-au derulat activitatea în S.U.A. și Canada până la începutul anilor ’90, urmează să se alăture fondurilor deja constituite la Craiova, dovedind, dacă mai e nevoie, că se fac toate demersurile necesare întregirii constante a universului exilului românesc.

Muzeul Cărții și Exilului Românesc” va avea în componența sa săli de expoziții permanente și temporare pentru adulți și copii, săli de concerte, săli multimedia, spații de lectură și de petrecere a timpului liber. Elementul central, totuși, va fi reprezentat de valoroasele fonduri de carte și documente pe care le-a obținut începând cu anul 2013. Momentul de față are o importanță crucială și se poate constitui într-o veritabilă piatră de hotar pentru activitățile noastre viitoare. Apariția unei instituții culturale în Craiova este o premieră pentru perioada postdecembristă. Nou și unic, cu un imobil, statut și fonduri inedite, este doar acest Muzeu al Cărții și Exilului Românesc. Este aceasta o onoare și o responsabilitate majoră pe care Biblioteca Aman și-a asumat-o. Pe linia completării fondurilor și colecțiilor pe care le vom deferi publicului, săptămâna trecută am înregistrat un nou succes răsunător. Am încheiat etapa de aducere la Craiova a bibliotecii personale aparținându-i lui Vintilă Horia. Am reușit, așadar, să întregim un fond consistent și am adus, de asemenea, mai multe piese de mobilier provenite din locuința ilustrului scriitor de la Villalba, de lângă Madrid. Singurul român distins cu premiul Goncourt, Vintilă Horia, a fost recuperat în întregime de Biblioteca Aman. Dispunem, între altele, de primele ediții ale cărților lui Vintilă Horia în limbile originale, de traducerile principalelor cărți, corespondență, însemnări, tablouri, fotografii, diferite obiecte personale și, aminteam anterior, câteva dintre piesele de mobilier din locuința scriitorului. Nu doar Vintilă Horia va putea fi descoperit prin multitudinea de documente și materiale pe care le-am adus la Craiova. Vor putea fi descoperiți și asumați, de asemenea, și alți exponenți ai Exilului Românesc precum Basarab Nicolescu, Mircea Eliade, Leonid Mămăliga ș.a. Muzeul Cărții și Exilului Românesc a făcut un nou pas în direcția pe care și-a fixat-o: recuperarea valorilor românești din afara granițelora declarat Lucian Dindirică, managerul Bibliotecii Județene “Alexandru și Aristia Aman”.


Biroul de Presă

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”

Summer Books & Water Library

     Vineri, 11 august, Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman” va inaugura proiectul Summer Books & Water Library, o inițiativă prin care craiovenii și toți cei care vor alege Water Park-ul din Craiova pentru activități recreative vor dispune de posibilitatea de a consulta și lectura cărți în aer liber. Deschiderea  oficială a complexului acvatic, sâmbătă, 12 august, coincide cu inaugurarea celui mai nou și inedit spațiu de lectură din localitate.Se spune că prietenii se aleg. La fel se întâmplă și cu cărțile. În vara anului 2012, într-o încercare inedită, dovedită la scurt timp reușită, de a scoate cărțile din bibliotecă și de a le aduce mai aproape de cetățeni, în spații publice intens circulate, Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman” lansa proiectul Biblioteca Stradală. Mai multe zone din orașul nostru, între care English Parc și Piața Mihai Viteazu, au fost dotate cu rafturi cu cărți acoperind multiple categorii de vârstă și interese. Proiectul bibliotecii a fost unul de succes, o dovadă în acest sens fiind tocmai numărul mare de craioveni care au găsit o mare satisfacție în lectura în aer liber și care, luând cărţi de pe rafturi sau aducând altele în schimbul celor luate, s-au transformat în ambasadori ai bibliotecii și ai lecturii în general.  Mediatizat și cunoscut la nivel național, proiectul Bibiotecii Stradale a fost inclus în rândul celor mai bune campanii de marketing în anul 2014 și, la fel de important, a netezit calea deschiderii de noi biblioteci în spații dintre cele mai diverse.

Așa se face că, în  anul 2015, trenurile Hyperion și Aeroportul Internațional Craiova, au fost dotate cu rafturi cu cărți, Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman” inaugurând cu această ocazie alte câteva mici spații de lectură. Cele câteva mii de cărți transportate spre noile “destinații” au schimbat nu doar decorul noilor gazde, ci au contribuit la stabilirea unei atmosfere relaxante, plăcute și animate de care s-au bucurat cei care au călătorit pe calea aerului sau pe drumul de fier.

 Ideea inaugurării primului parc acvatic din Craiova, cel mai mare complex de agrement și divertisment de profil din Oltenia, a reprezentat un nou prilej pe care bibliotecarii au înțeles să-l exploateze în folosul cetățenilor. Cum noul punct de atracție din Craiova își va desfășura activitatea neîntrerupt, îndiferent de anotimp, Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman” a montat și înzestrat cu cărți mai multe rafturi atât în zona deschisă a parcului acvatic, cât și în spațiul închis. Practic, toți cei care vor ajunge la Water Park vor avea posibilitatea de include în rândul activităților de recreere și lectura. Peste 1000 de cărți au fost destinate proiectului Summer Books & Water Library.

La fel ca și în cazul proiectelor Biblioteca Stradală, Flying books sau Books on tracks,  Summer Books & Water Library nu presupune nicio formalitate în măsură să le creeze dificultăți cetățenilor. Cu alte cuvinte, toți cei care vor intra în incinta complexului de agrement vor avea posibilitatea de a împrumuta și lectura cărțile disponibile, păstrându-se și pentru acest proiect îndemnul pe care bibliotecarii l-au adresat de fiecare dată: citiți, răsfoiți și îmbogățiți constant colecția de cărți.

     “Biblioteca Aman depășea, în 2012, limitele convenționalului. Inauguram atunci primele mini-biblioteci în aer liber. Zonelor publice din Craiova le-au urmat la scurtă vreme aeroportul din localitate și garniturile de tren ale companiei Softronic. Continuăm  și în această vară seria micilor biblioteci prin organizarea unor inedite spații de lectură în cea mai nouă dintre zonele de divertisment din Craiova.  Un nou loc de agrement, un loc în care craiovenii își vor petrece timpul liber înseamnă, înainte de toate, o bună oportunitate de a promova lectura. Evident, inaugurarea Water Park-ului din Parcul Tineretului este interpretată de noi, de bibliotecari, prin prisma obiectivelor pe care ni le propunem. Vom “mobila” și amenaja o adevărată Insulă a lecturii. Zilele trecute fost montate rafturi și au fost aduse numeroase cărți, atingând diferite gusturi și tipologii, pentru ca un număr cât mai mare de craioveni să se bucure de lectură, a declarat Lucian Dindirică, managerul Bibliotecii Județene “Alexandru și Aristia Aman”.

 Proiectul Summer books & Water Library se desfășoară pe periadă nelimitată și va fi completat în permanență cu cărți și diferite alte materiale de lectură.


Biroul de Presă

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”

Clubul de lectură – a treia întâlnire la Aman

     Vineri, 11 august, Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman” va organiza cea de-a treia întâlnire educativă în cadrul proiectului Clubul de lectură. Proiectul se va derula până la finalul lunii august și reprezintă continuarea activităților de lectură desfășurate de Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, în mod regulat, pe parcursul anului școlar. În cadrul celei de-a treia întâlniri vor participa copiii de la Centrul pentru copii „Aripi de Lumină” Craiova.

     În cadrul acestei intalniri, Cristina Maria Gelep, voluntar al bibliotecii, le va prezenta copiilor povestiri adaptate din cea mai noua carte semnată de George W. Burns, 101 Healing Stories For Kids and Teens (101 povești terapeutice pentru copii și adolescenți). Anecdotele, relatările și metaforele acestui autor, clinician ca formație, oferă lecții și sugestii pentru găsirea de soluții la cele mai frecvente dintre problemele pe care le întâmpină copiii și adolescenții. Domolirea mâniei și păstrarea unui necesar echilibru, depășirea angoaselor, stărilor de anxietate și a episoadelor inexplicabile de furie sunt câteva dintre fenomenele pe marginea cărora George W. Burns își articulează ideile. Cartea este considerată o comoară pentru părinți și profesioniștii din sfera dezvoltării copilului deopotrivă. Pentru partea finală a acțiunii, păstrându-se structura întâlnirilor anterioare, copiii vor fi stimulați să comenteze și să dezbată principalele teme și subiecte de lectură.

     “Cărțile de dezvoltare personală, de parenting și întreaga literatură de specialitate pe acest profil au câștigat foarte mult teren în ultimii ani. Fără să fie lucrări spectaculoase, de căpătâi, capabile, deci, să perturbe definitiv ierarhia în care beletristica deține, încă, primul loc, cărțile de dezvoltare au publicul lor. Un public inteligent, viu și ancorat în realitățile secolului pe care îl trăim. Faptul că cei mici sunt familiarizați cu o astfel de literatură, faptul că le sunt narate diverse narațiuni cu tâlc pe care, împreună cu voluntarul de proiect și bibliotecarii le dezbat mai apoi, e un lucru benefic. Sunt, fără doar și poate, numeroase exemplele și pildele care, aplicate în mod conștient, pot îmbunătăți și netezi diferite neimpliniri și eșecuri. Cărțile de dezvoltare nu pot fi rezumate doar la sintagma, așa cum în mod nedrept sunt taxate, rețete ridicole de fericire. Înlăturând ceea ce e de înlăturat și păstrând ceea ce e demn să fie păstrat, fiecare carte, indiferent de domeniu, îmbogățește și formează, a declarat Lucian Dindirică, managerul Bibliotecii Județene “Alexandru și Aristia Aman”.

     Clubul de lectură va continua să se desfășoare în zilele de luni și vineri, începând cu ora 10.00, la American Corner/Mediatecă, până la finalul lunii august. Proiectul se adresează elevilor din ciclurile primar și gimnazial și este desfășurat de voluntarii Delia Marinela Radu si Maria Cristina Gelep. În cadrul fiecărei întâlniri va fi organizată și o expoziție de cărți pentru copii.

Film de animație la Aman – Fun in Summer (3)

Joi, 10 august, începând cu ora 9.30, Biblioteca Judeţeană “Alexandru şi Aristia Aman” prin American Corner/Mediatecă va organiza acțiunea de vizionare a filmului de animație Aventuri la firul ierbii. În cadrul acțiunii vor participa copii de la Centrul social multifuncțional „Best Life”.

Difuzarea filmului de animație Aventuri la firul ierbii, o productie Disney si Pixar, se va constitui într-o aventură plină de viață și culoare, doldora de personaje năstrușnice, în universul fantastic al insectelor de toate formele și mărimile. Filmul de animație are valoarea unei lecții de curaj si tenacitate, o uimitoare perspectivă asupra muncii în echipă pe care copiii sunt invitați să o asimileze și aplice. La fel ca și în cazul întâlnirilor anterioare, difuzarea filmului se va constitui într-un prilej de dezbatere și reflecție la care copiii vor fi invitați de bibliotecari.

În cadrul programului Fun in Summer nsistăm pe acele documentare și filme de animație în care accentul cade pe prietenie și colaborare pentru că, la biblioteca Aman, noi credem cu tărie în aceste valori. Cu atât mai fericite sunt consecințele dacă de la o vârstă fragedă sunt familiarizați cu virtuți precum solidaritatea, altruismul și îndrăzneala onestă.  E admirabil felul în care cei mici urmăresc și discută despre fiecare nouă animație pe care le-o propunem în cadrul activităților noastre. Proiectul Fun in Summer va continua cu alte câteva teme de interes, pentru întâlnirile viitoare colegii mei luând în calcul și o ieșire în natură”, a declarat Lucian Dindirică, managerul Bibliotecii Judeţene “Alexandru şi Aristia Aman”.

Evenimentul va fi organizat în cadrul proiectului “Fun in Summer”, un program de îndrumare şi informare a copiilor din centrele sociale din Craiova, care se desfășoară pe parcursul vacanţei de vară a anului 2017 și are ca scop conștientizarea copiilor cu privire la importanța prieteniei, altruismului și determinării ca principii sănătoase de viață.


Biroul de Presă

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”

Clubulul de lectură – a doua întâlnire la Aman

     Vineri, 4 august, Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman” a desfășurat cea de-a doua întâlnire educativă în cadrul proiectului Clubul de lectură. Proiectul a fost inițiat luni, 31 iulie, și reprezintă continuarea activităților de lectură desfășurate de Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, în mod regulat, pe parcursul anului școlar. În cadrul celei de-a doua întâlniri au participat copii de la Centrul pentru copii „Aripi de Lumină” Craiova.
     Tema de lectură și dezbatere a gravitat în jurul  basmelor orientale. Dimensiunea lor morală, valoarea practică  a exemplelor și concluziile desprinse din pasajele redate și, de asemenea, înșiruirea, pe alocuri fantastică, întâmplărilor și coloritul personajelor supranaturale au fost doar câteva dintre secretele care explică interesul și entuziasmul elevilor. Fragmentele selectate de Maria Cristina Gelep din colecția de basme arabe Noaptea neînfricaților au fost îndelung comentate și s-a încercat, potrivit voluntarului bibliotecii, realizarea unei comparații între basmele românești și basmele provenite din universul arab. 
     “Deschiderea spre cultura și elementele de civilizație specifice celuilalt diminuează, în beneficiul ambelor părți, diferența dintre identitate și alteritate. Considerăm inițiativa prezentării și comentării unor basme și povești mitologice provenite din universuri diferite și totuși, în punctele importante, apropiate de specia universală a basmului, o inițiativă lăudabilă. Prin intermediul acestui proiect le oferim copiilor posibilitatea accesării unei lumi noi, palpitantă și misterioasă în egală măsură. Perspectiva cunoașterii unor universuri diferite, definite prin aspirații, personaje și obiective diferite, contribuie la dezvoltarea toleranței și, foarte important, înțelegerii manifestată față de diferență”, a declarat Lucian Dindirică, managerul Bibliotecii Județene “Alexandru și Aristia Aman”.
     Clubul de lectură se va desfășura în zilele de luni și vineri, începând cu ora 10.00, la American Corner/Mediatecă, până la finalul lunii august. Proiectul se adresează elevilor din ciclurile primar și gimnazial și este desfășurat de voluntarii Delia Marinela Radu si Maria Cristina Gelep. În cadrul fiecărei întâlniri va fi organizată o expoziție de cărți pentru copii.

Biroul de presă

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”

Fun in Summer la Biblioteca Aman

   Joi, 3 august, începând cu ora 9.30, Biblioteca Judeţeană “Alexandru şi Aristia Aman” prin American Corner/Mediatecă a organizat acțiunea de vizionare a filmului documentar Regatul bufnițelor.

Difuzarea filmului de animație despre peripețiile bufniței Soren, protagonistul hazliu al lungmetrajului, care, călăuzit de curaj și altruism, se lansează într-o aventură înțesată cu primejdii și surprize la tot pasul, are rolul de a le trezi copiilor interesul pentru prietenie, idealism și determinare. La fel ca și în cazul întâlnirilor anterioare, difuzarea filmului se va constitui într-un prilej de dezbatere și reflecție la care copiii vor fi invitați de bibliotecari.

Biblioteca Aman dispune de o colecție consistentă de materiale audio-video. Filmele documentare, artistice sau de animație au aplicabilitate imediată pentru proiectele desfășurate la American Corner/Mediatecă. Educația prin intermediul filmului are marele merit de a provoca interes și o atenție sporită, cu atât mai mult cu cât publicul este format exclusiv din copii. Dacă în cadrul întâlnirilor anterioare s-au abordat teme dintre cele mai diverse, de la stilul de viață sănătos și până la istoria aviației românești, la ultima dintre întâlniri am făcut cu toții o pledoarie pentru prietenie și înțelegere. Copiii au fost realmente fascinați de aventurile bufniței Soren și au înțeles, credem noi, importanța fixării unui ideal și protejarea acestuia până la momentul final al transpunerii  în realitate”, a declarat Lucian Dindirică, managerul Bibliotecii Judeţene “Alexandru şi Aristia Aman”.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului “Fun in Summer”,un program de îndrumare şi informare a copiilor din centrele sociale din Craiova, care se va desfăşura pe parcursul vacanţei de vară a anului 2017, și a avut ca scop conștientizarea copiilor cu privire la importanța prieteniei, altruismului și determinării ca principii sănătoase de viață.


Biroul de Presă

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”

Biblioteca din vacanță – Cursurile de dans

     Biblioteca din Vacanță, program recreativ organizat neîntrerupt de Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman” din 2009 până în prezent, include, pentru ediția actuală, cursurile de dans.    

Desfășurate de voluntarul Andreea Neagoe, dansator de performanță, cursurile de dans nu reprezintă o noutate pentru elevii care s-au înscris la cursurile Bibliotecii din Vacanță. În urmă cu doi ani, în 2015, în cadrul celei de-a VII-a ediții, între activitățile propuse de bibliotecari figurau și cursurile de dans. Desfășurate la acea vreme de voluntarul Diana Răducu, instructor profesionist și dansator de performanță, cursurile au reușit să atragă interesul tuturor celor pasionați de mișcarea în aer liber, de voie bună și distracție. Numărul mare de copii înscriși în anul 2015, faptul că dansurile a fost singura dintre activitățile desfășurate în aer liber, în curtea instituției, ne-a determinat să luăm în calcul reluarea experienței pentru ediția actuală.

     Dansul este ”viu”, nonformal și dătător de voie bună. Invățăm câțiva pași de bază din dansul modern, învățăm să ascultăm muzica, să exprimăm ceea ce simțim că transmite muzica, și, bineinteles, să ne distrăm, susține Andreea Neagoe. Dincolo de faptul că mișcarea în sine este o activitate necesară și sănătoasă, sunt binecunoscute și celelalte avantaje ale practicării dansului între care, ținuta dansatorilor și starea  generală de bine, cu efecte îmbucurătoare pentru psihicul uman, sunt cele mai evidente. Dansul presupune atenție și coordonare, la nivel personal sau de grup, dar și dorința de a fi expresiv și competitiv, a mai declarat voluntarul Bibliotecii Județene “Alexandru și Aristia Aman”.

     Între sporturile românești, dansul, deși nu este sport olimpic, oferă în fiecare an satisfacții internaționale pentru mulți dintre sportivii români înscriși în numeroase concursuri. Deși rezultatele înregistrate la competițiile naționale și internaționale nu sunt cunoscute întotdeauna de publicul larg, recunoașterea de care se bucură sportivii români, la care se adaugă grația, delicatețea și ținuta pe care le aduce cu sine practicarea regulată a dansului reprezintă doar câteva dintre argumentele care explică afluxul fără precedent de copii și tineri iau cu asalt sălile și școlile de dans.

Dansul, indiferent de variațiile de stil, este sportul pe care tot mai mulți părinți îl aleg pentru copilul lor. Cunoscut pentru trăsăturile de caracter pe care le imprimă, pentru finețea și rafinamentul mișcărilor, ca și pentru coordonarea și colaborarea pe care le stimulează, dansul este unul dintre cele mai dinamice sporturi. Tocmai de aceasta, nu puteam rata ocazia de a-l reintroduce în oferta de cursuri și ateliere ale Bibliotecii din vacanță”, a declarat Lucian Dindirică, managerul Bibliotecii Județene “Alexandru și Aristia Aman”.


Biroul de Presă

Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman”

Clubul de lectură la Biblioteca Aman

     Luni, 31 august, Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman” a inițiat un nou proiect estival dedicat elevilor din ciclurile primar și gimnazial. Delia Marinela Radu si Maria Cristina Gelep,  doctorande în cadrul Universității din Craiova, vor desfășura, în cadrul proiectului de voluntariat Clubul de lectură, activități interactive de lectură cu ajutorul cărților din colecțiile Bibliotecii Aman.

     Inițiativa organizării unui Club de lectură pe durata vacanței de vară reprezintă o continuare a activităților de lectură desfășurate regulat de Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman” de-a lungul anului școlar. Principala activitate a Clubului de lectură va consta în selectarea unor lecturi cu tâlc, amuzante, din literaturile romană și universală pe care voluntarii le vor citi participanților. În finalul lecturii, copiii vor fi invitați să discute pe marginea subiectului ales. Prin textele alese, se va încerca stimularea curiozitatății copiilor. 

     “Ne face o deosebită plăcere să atragem la bibliotecă tineri, liceeni și studenți, în calitate de voluntari. Clubul de lectură este o acțiune derulată de voluntari și se vrea o înițiativă vie și interactivă, lipsită de îngrădiri și formalism, în măsură să-i incite pe copii la lectură și dragoste de carte. Inițiativa noastră se armonizează cu toate celelalte programe și activități a căror desfășurare este în curs. Le derulăm în această perioadă cu speranța că timpul liber al copiilor, vacanța de vară,  este o oportunitate nemaipomenită pe care noi o prețuim și încercăm să o valorificăm prin diverse programe. Educația copiilor nu este doar apanajul tandemului familie-școală. Biblioteca Aman, prin resursa umană și mijloacele tehnice de care dispune, reprezintă, de ani buni, un veritabil sprijin pentru părinți și copii deopotrivă”, a declarat Lucian Dindirică, managerul Bibliotecii Județene “Alexandru și Aristia Aman”.

     Clubul de lectură se va desfășura în zilele de de luni și vineri, începând cu ora 10.00, la American Corner/Mediatecă, până la finalul lunii august. În cadrul fiecărei întâlniri va fi organizată o expoziție de cărți pentru copii.


Biroul de presă

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”