Arhive categorie: Fără categorie

Expoziție de artă plastică la Aman

Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman” găzduiește, în intervalul 18 iulie – 15 august 2017, expoziția de artă plastică cu titlul “Culori din vacanțe”. Expoziția este alcătuită din picturi realizate de artista Maria Antoneta Oltei.
Publicul este invitat să admire peisaje și ansambluri florale prin care Maria Antoneta Oltei, îndrumată de artistul plastic Cristian Volcinschi, încearcă să transmită stări și emoții trătite în diverse împrejurări.
Expoziția va putea fi vizitată în cadrul Galeriei Aman.

Atelierele de Hand-made și Origami la Biblioteca Aman

Au trecut doar două săptămâni din totalul de nouă prevăzute pentru programul “Biblioteca din Vacanță”. Nu mai puțin de 212 elevi s-au înscris la cursurile și atelierele incluse în programul interactiv desfășurat de Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman” în 2017 pentru ediția cu numărul nouă.
Între activitățile desfășurate până în prezent,  atelierele de Hand-made și Origami au atras un număr mare de elevi dornici să pătrundă tehnicile  de decupare și lipire, precum și arta plierii și împăturirii hârtiei colorate în modele de creaturi vii, obiecte neînsuflețite sau forme decorative abstracte. Preocuparea copiilor este cu atât mai constructivă cu cât materialele utilizate la realizarea tuturor modelelor nu au, aparent, nici o întrebuințare practică. Alături de hârtia și cartoanele bogat colorate, plasticul și zăpada artificială sunt două dintre materialele care capătă forme dintre cele mai nostime la finalul fiecărei noi întâlniri. Indiferent dacă obiectele care vor fi realizate până la finalul lunii august vor avea o utilitate practică sau, după caz, una pur estetică, reușitele de-o vară ale copiilor vor fi păstrate și expuse în cadrul Ludotecii.
Nu mai puțin de opt voluntari ai bibliotecii desfășoară fiecare întâlnire desfășurată în cadrul atelierelor de Hand-made și Origami. Practic, numărul mare de voluntari, o persoană deservind fiecare dintre cele opt măsuțe la care sunt așezați câte patru copii, e de natură să asigure o mai bună concentrare pe efortul personal al fiecăruia și o mai strânsă legătură la nivelul fiecărui mic grup.
Pentru că își propun schimbarea în bine a societății, ideal în care investesc multă pasiune și energie, voluntarii susțin că Biblioteca Aman a reprezentat mereu un sprijin pentru noi datorita personalului amabil si foarte bine calificat, dar si a ideilor inovative prin care se urmărește dezvoltarea personală a fiecărei persoane ce intra pe ușa acestei instituții. Asigurându-le copiilor dezvoltarea unor abilități practice, voluntarii îi ajută pe cei mici să privească lumea altfel – prin joacă.
Comunicarea, relațiile de prietenie și altruism sunt, în opinia voluntarilor, esențiale în societatea de astăzi. Tocmai de aceea, prin stârnirea curiozității și a spiritului creativ, ca și prin încurajarea și susținerea activă a preocupărilor practice însușite de cei mici, se încearcă transmiterea unui mod autonom, constructiv și interactiv de petrecere a timpului liber.
Între modelele pe care le vor confecționa elevii până la finalul Bibliotecii din Vacanță se regăsesc floricelele din zăpadă artificală, gărgărițe, suporturi pentru lumânări, pâuni din hârtie și oameni de zăpadă, dar și cuiburi de pui, brățări din fire de ață și brățări din mărgele.
“Atelierele de Hand-made și Origami, deși statice prin activitățile desfășurate, debordează de veselie și bună dispoziție. Voluntarii bibliotecii, tineri cu proiecte și viziuni dintre cele mai lăudabile, le împrumută cursanților pasiunea pentru abilitățile tehnice și practice și îi ajută să se cunoască și să întrebuințeze diferite materiale pentru realizarea unor obiecte minunate. Continuăm cursurile și atelierele Bibliotecii din Vacanță până la finalul acestei veri atunci când, ca la fiecare sfârșit de ediție, ne vom îmbogăți cu toții cu creațiile copiilor”, a declarat Lucian Dindirică, managerul Bibliotecii Județene “Alexandru și Aristia Aman”.

Voluntarii implicați în desfășurarea atelierelor de Hand-made și rigami sunt: Pălăștea Andreea, Mogoșan Ruxandra, Șerbana Teodora, Opran Robert, Poajgă Radu, Chițan Dania, Tudor Larisa și Georgescu Dana.

Lansare de carte ”Elegia vieții”, autor Ion Răduț

Joi, 6.07.2017, începând cu ora 17.00, Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman” vă invită să luați parte la lansarea volumului Elegia vieții, autor Ion Răduț.

2017-iul-3

Invitați la acest eveniment vor fi: conf.univ.dr. Gabriela Rusu-Păsărin, prof. Viorica Ioviță, prof.univ.dr. Dinică Ciobotea, dr. Toma Rădulescu, prof. Nicolae Marinescu și poeta Cristina Bălășoiu.

Evenimentul se va desfășura în Sala “Dinu C. Giurescu”.

Grija pentru documentele vechi – deviza Bibliotecii Aman

Salvarea documentelor vechi și perisabile este una dintre cele mai importante provocări pe care trebuie să le gestioneze biblioteca zilelor noastre. Cum tezaurul cultural deținut de biblioteci se măsoară și prin elementele de patrimoniu, lucrările, documentele și toate cărțile valoroase deținute, atenția acordată materialelor aflate într-un stadiu avansat de degradare, multe dintre acestea neputând fi consultate de către cititori, trebuie să caracterizeze activitatea de recuperare și salvare de la dispariție a unui număr cât mai mare de documentele și cărți cu valoare istorică. Etapele de depozitare și promovare a cărții sunt conexate prin acțiunea de reabilitare a documentului, evident, atunci când starea morală sau fizică a acestuia impune un asemenea demers. Procesul în sine este unul laborios, iar priceperea, grija și instruirea celor îndrituiți să se “adreseze” documentului vechi sunt cele mai importante aptitudini pe care trebuie să le probeze bibliotecarul. 2017-iul-6-1
Cele peste 40000 de volume și documente pe care le deține Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman” în cadrul Colecțiilor Speciale au fost incluse, începând cu vara anului trecut, într-un amplu proces de digitizare prin a cărui derulare se urmărește realizarea unei baze de date modernă, accesibilă on-line, în măsură să salveze toate documentele amenințate de patina timpului, pe de o parte, dar și să faciliteze accesul electronic la înscrisurile și volume care la momentul de față nu pot fi oferite publicului spre consultare din motive obiective.
Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman”, prin Centrul Transfrontalier de Informații și Comunicații Dolj-Vratsa, organizează periodic ședințe de informare și instruire la care participă bibliotecari din toate bibliotecile publice de pe raza județului Dolj. O asemenea întâlnire s-a desfășurat la finalul lunii iunie când, în ședințe de lucru desfășurate pe parcursul a trei zile, bibliotecarii catalogatori de la Biblioteca Aman au abordat, prin prezentări și dezbateri interactive, principalele reguli de catalogare şi indexare a documentelor în vederea uniformizării înregistrărilor din Portalul Informațional al județului Dolj. Utilitatea unor asemenea întâlniri este mai presus de orice evidență. Portalul Informațional al județului Dolj are rolul de principal canal de informare, înglobând materiale, înscrisuri, cărți și hărți atât de la Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman”, de la principalele muzee din Craiova, dar și de la cele 37 de biblioteci publice de pe raza județului Dolj înscrise în proiect. 2017-iul-6-2
“Preocuparea pe care o manifestă colegii mei pentru ceea ce înseamnă aplicarea unui stil unitar și uniform de catalogare și indexare, cu prioritate a documentelor vechi, vine să demonstreze faptul că la bibliotecă ne implicăm activ în acțiunea de salvare a documentelor valoroase. Cum operațiunea în sine este vitală, doar de digitizare depinzând prelungirea vieții pentru multe volume și înscrisuri, colegii mei înțeleg să pună un accent deosebit pe regularizarea tuturor acelor aspecte pe care ni le dorim clare, obiective și ușor de administrat. Așadar, ne dorim ca toți cei care vor cerceta documentele pe care le vom urca în sistem on-line să nu întâlnească dificultăți de identificare sau descărcare”, a declarat Lucian Dindirică, managerul Bibliotecii Județene “Alexandru și Aristia Aman”.

Secția de Periodice a Bibliotecii Aman – Depozitarul presei de ieri și de azi –

Au trecut mai bine de trei ani de când Secția de Periodice a Bibliotecii Județene “Alexandru și Aristia Aman” funcționează într-un local nou. În martie 2014, la capătul unui laborios proces de transferare și organizare a colecțiilor de ziare și reviste, Secția de Periodice își relua activitatea, de data aceasta în sediul situat în Craiova, pe strada Sf. Dumitru la numărul 3. Refuncționalizarea secției a presupus așezarea la raft a tuturor colecțiilor, investirea în dotările tehnice ale noului spațiu și, evident, în-cunoștințarea tuturor utilizatorilor cu privire la mutarea din vechiul sediu. Că întreaga acțiune s-a finalizat cu succes o demonstrează numărul de vizite înregistrat la scara anului trecut (2016) la nivelul secției – 18863.
Fără doar și poate, motivația unui asemenea demers trebuie căutată în însăși utilitatea periodicelor deținute de bibliotecă. Cum ziarele și revistele prezintă interes în egală măsură pentru cercetătorul interesat de presa de odinioară dar și pentru ob-servatorul cotidianului, prezent zilnic în sălile de lectură ale secției, traficul tuturor documentelor este unul însemnat. Spre deosebire de celelalte secții ale bibliotecii un-de există posibilitatea împrumutului la domiciliu, la Secția de Periodice, în mod invari-abil, toate documentele solicitate se consultă în cele două săli de lectură aflate în in-cinta sediului.2017-iul-3-3
Colecțiile de ziare și revistă totalizează peste 40000 de volume, o cifră care se îmbogățește constant datorită celor peste 80 de abonamente pe care biblioteca le an-gajază anual pentru diverse cotidiene și publicații care acoperă domenii precum: isto-ria, geografia, medicina, economia, dreptul, politica, literatură și critică literară ș.a. Fondurile de care dispune secția înglobează ziarele și revistele publicate începând cu anul 1946 și până în prezent, toate celelalte materiale similare publicate anterior acestui an fiind, datorită valorii de document istoric, inventariate și înglobate în rândul Colecțiilor Speciale. 2017-iul-3-2
Nu mai puțin de 18 calculatoare cu acces la internet deservesc cele două săli de lectură, două având acces la softul de legislație LEGIS, dar și la Monitorul Oficial al României, varianta electronică. De asemenea, pentru ușurarea activității de cer-cetare, Secția de Periodice este dotată cu două copiatoare xerox.
Alături de activitățile specifice, la Secția de Periodice a Bibliotecii Județene “Alexandru și Aristia Aman” se desfășoară regulat cursuri de inițiere în folosirea calculatorului, ateliere de povești digitale și workshopuri pe teme de promovare și mar-keting. Toate activitățile sunt desfășurate pentru utilizatorii adulți.
“Secția de Periodice a bibliotecii Aman este cel mai consistent depozit de presă și colecții de reviste din regiunea noastră. Ultimii ani au fost martorii unor trans-formări majore. Secția a fost transferată într-un imobil nou, iar serviciile pe care le oferim utilizatorilor au fost redimensionate în sensul eficientizării procesului de împrumut-consultare la sala de 2017-iul-3-1 lectură. Prin materialele pe care le punem la dis-poziție, acoperim un spectru generos de preocupări și interese. Nu trece zi fără ca utilizatorii noștri să nu consulte ziarele, mai vechi sau mai noi, sau să se delecteze și informeze din revistele pentru care avem abonament.
Le mulțumesc colegilor mei pentru activitățile pe care le desfășoară pentru că dacă ziarele reprezintă, așa cum s-a mai spus, istorii ale clipei, toți cei care se preocupă de conservarea și promovarea lor sunt curatori ai istoriei în mișcare”, a declarat Lucian Dindirică, managerul Bibliotecii Județene “Alexandru și Aristia Aman”.