Expoziția „In Memoriam Dinu C. Giurescu”

Marți, 24 aprilie, academicianul Dinu C. Giurescu „s-a născut în cer”. Născut în data de 15 februarie 1927 în mijlocul unei familii pentru care cercetarea Istoriei reprezenta preocuparea de căpătâi, profesorul Dinu C. Giurescu a trăit frumos, cu rod și pildă atât pentru cei care l-au cunoscut nemijlocit, cât și pentru cei care l-au audiat sau admirat în diferite împrejurări.

Descendent al unei veritabile dinastii de istorici, academicianul Dinu C. Giurescu a moștenit tenacitatea bunicului, Constantin Giurescu, și acribia și profesionalismul tatălui, Constantin C. Giurescu, cel despre care vorbea adesea cu blândețe și emoție, denumindu-l “profesorul”. Prin experiențele în care, de cele mai multe ori nedrept, l-a adus tumultul anilor de după război, opera științifică pe care a constituit-o dar și prin atașamentul ardent pe care n-a încetat o clipă să-l manifeste față de bunurile culturale și materiale rămase în urma iluștrilor săi înaintași, chiar și atunci când biblioteca moștenită a fost risipită sau când căminul natal i-a fost naționalizat, academicianul Dinu C. Giurescu a preluat o operă inițiată în urmă cu mai bine de un veac, îmbogățind-o și diversificând-o constant până la finalul vieții. Pentru activitatea științifică și didactică întinsă de-a lungul unei jumătăți de secol, Dinu C. Giurescu a fost recompensat cu multiple premii și distincții, fiind Doctor Honoris Causa al Universității din Craiova, respectiv Universității “Ovidius” din Constanța.

În urmă cu aproximativ cinci ani, în toamna anului 2013, managerul Bibliotecii Județene “Alexandru și Aristia Aman”, Lucian Dindirică, obținea, cu titlu de donație, biblioteca personală a academicianului Dinu C. Giurescu constituită din valoroase cărți, manuscrise și obiecte de mobilier. Grija manifestată față de păstrarea și valorificarea cărții, în mod generic, erau argumentele la care apela Dinu C. Giurescu în noiembrie 2013 pentru a-și justifica opțiunea pentru Craiova. De atunci și până în prezent, cea mai mare parte a însemnărilor, documentelor și cărților strânse de istoricii familiei Giurescu a ajuns la Biblioteca Aman, îmbogățind considerabil zestrea de carte și documente cu valoare istorică.

În semn de omagiu față de academicianul Dinu C. Giurescu, Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman” organizează astăzi, miercuri, 25 aprilie, în sala care-i poartă numele din 2013, expoziția cu titlul “In Memoriam Dinu C. Giurescu”. Alături de diplome, distincții și fotografii personale, expoziția reunește lucrări în manuscris și cărți scrise de Dinu C. Giurescu. Între acestea, se regăsesc:

 1. Guvernarea Nicolae Rădescu” (manuscris);
 2. Etapele crizei politice provocată de PCR pentru a duce la înlăturarea Guvernului Rădescu” (manuscris);
 3. Impunerea Guvernului Petru Groza” (manuscris);
 4. GIURESCU, DINU C., “De la Sovromconstrucţii nr.6 la Academia Română: amintiri, mărturii”, Bucureşti: Editura Meronia, 2008, 479 p. cu foto;
 5. GIURESCU, DINU C., “Diplomația română și pactul celor patru puteri (1933)”, Extras  din “Buletin de Studii și Referate” [s.l.] : [s.n.], 1968, 15 p.;
 6. GIURESCU, DINU C., “Falsificatorii: „alegerile” din 1946”, Bucureşti: Editura Rao International Publishing Company, 2007, 384 p.;
 7. GIURESCU, DINU C., “Ion Vodă cel Viteaz”, ediţia a 2-a, revăzută şi completată. Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1966, 231 p.;
 8. GIURESCU, DINU C., “Ţara Românească în secolele XIV şi XV”, Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1973, 495 p.;
 9. GIURESCU, DINU C., “Istoria ilustrată a românilor”, Bucureşti: Editura Sport-Turism, 1981, 640 p.;
 10. GIURESCU, DINU C., “România în al doilea război mondial: (1939-1945)”, Bucureşti: Editura All Educational, 1999, 312 p.;
 11. GIURESCU, DINU C., “România în timpul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej”, Bucureşti: Editura Enciclopedică, 2015, 240 p.;
 12. GIURESCU, DINU C., ŞTEFĂNESCU, ALEXANDRU și ŢIU, ILARION, “România şi comunismul: o istorie ilustrată”, Bucureşti: Editura Corint, 2010, 214 p.

În noiembrie 2013, în cadrul ceremoniei pe care o organizam în compania academicianului și profesorului Dinu C. Giurescu, subliniam calitatea de învățător prin excelență a celui care, într-un gest de rară noblețe, ne dona fond personal de cărți și manuscrise. Despre profesorul Giurescu, despre omul Giurescu se pot spune infinit de multe lucruri fără ca recunoștința pe care o merită să fie saturată în vreun fel. În cei cinci ani în care m-am bucurat de privilegiul de a-i fi aproape, de a-l cunoaște și înțelege, am descoperit vocația întruchipată în dascălul complet. Sensibilitatea domniei sale ca și profunda înțelegere a forțelor istoriei, a mutațiilor și avaturilor epocii contemporane l-au înscris încă din timpul vieții în onoranta galerie a marilor creatori de istorie. Prin aparițiile și intervențiile publice, academicianul Dinu C. Giurescu și-a continuat opera de educare și responsabilizare a românilor. Cu alte cuvinte, Dinu C. Giurescu a educat și luminat dincolo de limitele catedrei, impunându-se, cu mult tact și o charismă specifică, drept un veritabil învățător. E dificlil și, cred, insuficient să etichetăm prin câteva aprecieri, invariabil simplificatoare, valoarea și semnificația operei pe care a realizat-o domnul profesor. Adăugată manuscriselor și cărților moștenite de la profesorii Constantin Giurescu și Constantin C. Giurescu, bunicul și tatăl său, tezaurul tipărit pe care l-a obținut Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman” este cu adevărat fabulos. Ar fi nedrept să nu  semnalizăm amprenta perenă pe care a lăsat-o Dinu C. Giurescu în istoriografia românească. Ea dăinuie dincolo de spațiul temporal. Tocmai de aceea, în aceste împrejurări triste, în numele colegilor mei, mă înclin în fața memoriei vii a profesorului și ridic un omagiu pios și recunoscător pentru opera sa, pentru viața și calitatea sa umană extraordinară”, a declarat Lucian Dindirică, managerul Bibliotecii Județene “Alexandru și Aristia Aman”.

Expoziția este organizată în sala “Acad. Dinu C. Giurescu”.


Biroul de presă

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”