Lansare de carte

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman organizează vineri, 27 august 2021, la ora 11:30, în cadrul Festivalului de Literatură Transdanubiană, lansarea volumului „Studii despre Tetraevangheliarul grecesc de la Muzeul Olteniei din Craiova (sec. al XII-lea)”. Evenimentul este găzduit de Muzeul Olteniei Craiova – Secția de Istorie-Arheologie.

Volumul este publicat în ediție bilingvă, română-engleză, la Editura Mitropolia Olteniei, sub coordonarea colectivului de autori format din Ion Reșceanu, Mihai Ciurea, Carmen Bălteanu și Ion Sorin Bora. Traducerea din limba română în limba engleză a fost asigurată de Alina Reșceanu.

Volumul, intitulat „Studii despre Tetraevangheliarul grecesc de la Muzeul Olteniei din Craiova (sec. al XII-lea)”, disponibil în ediție bilingvă, română-engleză, este realizat de un grup de specialiști de la Facultatea de Teologie din Craiova și este dedicat cercetării preliminare a Tetraevangheliarului grecesc deținut de Muzeul Olteniei din Craiova.

Demersul științific urmărește să evidențieze și să promoveze, la nivelul mediilor academice din țară și din străinătate, un manuscris biblic aparținând lumii greco-bizantine a veacului al XII-lea, a cărui valoarea istorică inestimabilă așază Muzeul Olteniei în rândul instituțiilor de cultură importante de la nivel european care dețin astfel de documente.

Lansarea de carte va fi moderată de Lucian Dindirică, managerul Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman”, și este organizată în colaborare cu Muzeul Olteniei Craiova.


Biroul de Presă

al Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman”

Festivalul de Literatură Transdanubiană

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” organizează, în perioada 26-29 august 2021, prima ediție a Festivalului de Literatură Transdanubiană. Manifestarea este organizată în cadrul proiectului „Comori scrise ale Dunării de Jos/The Written Treasures of Lower Danube” RO-BG 290 și vizează dezvoltarea dialogului intercultural, a turismului și a colaborării instituționale între comunitățile românești și bulgărești aflate de o parte și de cealaltă a Dunării.

Peste 120 de personalități din România și din Bulgaria își dau concursul pentru desfășurarea unei serii de mese rotunde, expoziții și lansări de carte, lecturi publice, dezbateri, conferințe, ateliere și workshopuri.

Festivalul debutează vineri, 27 august 2021, printr-o serie de alocuțiuni rostite de organizatori și de autoritățile locale. În funcție de format, lucrările festivalului se desfășoară la Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Muzeul Olteniei Craiova și în Parcul „Nicolae Romanescu” din Craiova.

Evenimentul se încheie duminică, 29 august 2021, printr-o masă rotundă găzduită de Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, precum și prin vizitarea instituțiilor și a clădirilor cu profil cultural din Craiova.

Peste 120 de personalități din domeniul cultural: scriitori, critici literari, traducători, editori, redactori, ziariști și autori de benzi desenate din România și din Bulgaria. Vor fi organizate lansări de carte, expoziții de carte, conferințe, ateliere si workshop-uri, lecturi publice și dezbateri. Organizăm cea mai amplă manifestare de acest gen din zona transfrontalieră a regiunii Dunărea de Jos. Reunim la Craiova nume și figuri cunoscute ale mediului cultural, persoane preocupate de încurajarea, conservarea, dezvoltarea și promovarea patrimoniului material și imaterial al regiunii Dunărea de Jos. Evident, ne dorim ca ceea vom găzdui la Craiova, la bibliotecă și în alte locații, să se constituie într-o tradiție de lungă durată”, spune Lucian Dindirică, managerul Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman”.

În cadrul proiectului „Comori scrise ale Dunării de Jos/The Written Treasures of Lower Danube” RO-BG 290, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” este partener cu Fundaţia Global Libraries Bulgaria și cu Biblioteca Regională „Lzuben Karavelov” din Ruse, Bulgaria.


Biroul de Presă

al Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman”

Lansare de carte și de revistă

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” găzduiește luni, 16 august, începând cu ora 18:00 lansarea volumului „O scrisoare la purtător sau Deplasarea spre roșu. Despre <<Efectul Stalin>> în România”, autor Ioan Lascu, și a numărului 2(6), aprilie-iunie 2021, al Revistei „Autograf MJM”.

Participă:

  • Ioan Lascu,
  • Nicolae Marinescu,
  • Mircea Liviu Goga,
  • Dodo Niță.

Volumul „O istorie la purtător sau Deplasarea spre roșu. Despre <<Efectul Stalin>> în România” reunește articole, anchete și interviuri în legătură cu mișcarea de rezistență anticomunistă din România (1945-1960).

Cel de-al doilea număr din 2021 al revistei „Autograf MJM” este dedicat literaturii science-fiction, conținând articole despre cele două cenacluri SF din Craiova, interviuri cu doi dintre cei mai importanți autori ai genului, proze și poezii ale celor mai activi scriitori olteni din domeniile SF și fantastic.

Evenimentul se desfășoară în curtea instituției.


Biroul de Presă

al Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman”

DANTE 700

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, găzduiește miercuri, 11 august 2021, începând cu ora 09.00, la sediul instituției, evenimentul „Dante 700”.

Organizat de Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” în colaborare cu Asociația Membrilor Ordinului „Palmes Academique” din România (AMOPA ROUMANIE) și Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși”, evenimentul „Dante 700” va debuta cu alocuțiunea maestrului Emil Boroghină, fondatorul teatrului POESIS, în repertoriul căruia se înscrie și spectacolul „Călătoria lui Dante”, dedicat Anului Dante.

Despre impactul operei lui Dante (ilustrat de recepția critică , de traduceri, de interesul artiștilor plastici), despre contextul politico-cultural al vremii în care acesta a creat, dar și despre actualitatea marelui poet, vor susține comunicări următorii invitați:

– profesor dr. Maria Tronea, vicepreședintă a Asociației AMOPA ROUMANIE (Intertextul dantesc în opera unor mari scriitori ai lumii),

– profesor univ. dr. Cornelia Cîrstea (Traducători și exegeți români ai „Divinei Comedii”),

– Rusalia Crăciunoiu, muzeograf la Muzeul de Artă din Craiova („Divina Comedie” în viziunea unor mari artiști),

– profesor univ. dr. Elena Pîrvu („Divina Comedie” povestită pentru copii

– profesor dr. Laurențiu Puicin, directorul Liceului Tehnologic „Constantin Brâncuși” (Florența, orașul lui Dante)

Evenimentul se va încheia cu vernisajul expoziției de carte „Întâlnire cu Dante”, care va fi organizat în sala Academician Dinu C. Giurescu.

Colecția „Biblioteca Română din Freiburg”

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” a obținut o nouă donație de carte pentru Muzeul Cărții și Exilului Românesc – Colecția „Biblioteca Română din Freiburg”.

Alcătuită din cărţi, reviste și obiecte cu o valoare simbolică inestimabilă și cu un mare potenţial muzeal, Colecția „Biblioteca Română din Freiburg” cuprinde inclusiv o serie de documente şi manuscrise ale lui Nicolae Romanescu, primarul iconic al Craiovei. În felul acesta, potrivit directorului Mihai Neagu, „o parte importantă a istoriei Craiovei se întoarce acasă din exil”.

Înfiinţată pe 1 mai 1949, Biblioteca Română din Freiburg (zece ani mai târziu şi Institut Român de Cercetare) este o instituție simbolică a exilului românesc postbelic, cu un patrimoniu impresionant de carte, de documente și de obiecte muzeale, care relevă amplitudinea fenomenelor culturale româneşti din diaspora.

Biblioteca din Freiburg deţine o colecţie aproape completă a tuturor revistelor şi gazetelor româneşti din exil, precum şi manuscrise de o valoare inestimabilă precum: manuscrisul poeziei Criticilor mei de Mihai Eminescu (donat de familia dinastică de Hohenzollern) şi manuscrise ale unor scriitori ca Vasile Alecsandri, Ştefan Baciu, Aron Cotruş, Mircea Eliade, George Enescu, Elena Văcărescu, Vintilă Horia, Regina Maria, Basil Munteanu, Ion Pillat, Mitropolitul Visarion Puiu, Sextil Puşcariu, G. Racoveanu, Liviu Rebreanu, Pamfil Şeicaru, Ionel Teodoreanu ş.a.

Pentru Muzeul Cărţii şi Exilului Românesc al Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman”, Dolj, Biblioteca Română din Freiburg este unul dintre cele mai importante repere instituţionale şi culturale de acest profil, iar colaborarea cu aceasta este un obiectiv în sine, determinant pentru configurarea unei imagini de ansamblu, cât mai obiective, asupra exilului cultural românesc. Primii paşi ai dialogului au fost făcuţi încă din 2019, când Dl  Mihai Neagu, directorul Bibliotecii Române din Freiburg, a participat la Colocviul Internaţional EXIPORA, organizat la Craiova. Relaţiile au continuat să prindă consistenţă în mod natural, prefigurându-se proiecte comune”,  spune Lucian Dindirică, managerul Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman”.

Fondul de carte al Bibliotecii din Freiburg este unul absolut impresionant, fiind dublat de manuscrise inedite şi tipărituri cu o circulaţie extrem de restrânsă care-şi aşteaptă cercetătorii şi editorii. Acest patrimoniu este completat de obiecte şi costume populare din aproape toate provinciile româneşti şi din Macedonia, între care se regăsește „costumul muscelean purtat de regina poetă Carmen Syilva [Regina Elisabeta a României]” şi, în aceeaşi vitrină, „se află mănuşile şi pantofiorii minusculi ai micuţei principese Maria, moartă la o vârstă fragedă”, precum şi un alt costum muscelan complet, „care a aparţinut  cândva familiei Haşdeu”. Instituţia deţine şi lucrări plastice realizate de: Nina Batalli, Dimitrie Berea, Eugenia Caragaţă, Eugen Ciucă, Eugen Drăguţescu, N. Dumitrescu, Dimitrie Ghiaţă, Alexandru Istrati, Ion Mirea, Theodor Pallady, Magdalena Rădulescu, J. A. Steriadi, G. Tomaziu, dar şi o impresionantă colecţie numismatică.

Biblioteca Română din Freiburg a desfăşurat de-a lungul timpului patru tipuri majore de activitate: biblioteconomică, editorială, muzeografică şi ştiinţifică. După zece ani de existenţă, în care a exercitat mai ales primele două funcţii, susţinute însă de un efort ştiinţific sincronizat cu tendinţele din Germania „occidentală”, Bibliotecii i-a fost recunoscut şi statutul de „Institut de cercetări ştiinţifice”, având din 1959 şi titulatura „Institutul Român de Cercetări”, bucurându-se de un „Comitet de Patronaj al «Cercului de Prieteni ai Bibliotecii şi Institutului Român de Cercetări», format din W. Theodor Elwert (Mainz), Hugo Friedrich (Freiburg), Ernst Gamillscheg (Tübingen), Wilhelm Giese (Hamburg), Artur Hartmann (Freiburg), Walter Hoffmann (München) şi Julius Wilhelm (Tübingen)”.

Mulţumim profesorului Mihai Neagu, Bibliotecii Române din Freiburg, pentru aceste daruri, şi Consiliului Judeţean Dolj care susţine moral şi financiar Muzeul Cărţii şi Exilului Românesc de la Craiova”, spune Lucian Dindirică.

În prezent, patrimoniul Muzeului Cărții și Exilului Românesc cuprinde fondurile: Mircea Eliade, Basarab Nicolescu, Vintilă Horia, Andrei Șerban, Paul Barbăneagră, Leonid Mănăligă, Cicerone Poghirc, Corneliu Șerban Popa, Andrei Codrescu, Bujor Nedelcovici, Victor Cupșa, Cezar Vasiliu, Mircea Milcovitch, Maria Mesterou, Constanța Buzdugan, Ion Deaconescu, dar și arhivele Cenaclului de la Neuilly, respectiv actele și documentele Asociației Hyperion. De asemenea, fondurile acad. Dan Berindei, acad. Dinu C. Giurescu și acad. Ștefan Ștefănescu, Ileana și Romulus Vulpescu, Șerban Viorel și Rodica Stănoiu, respectiv V. Veliman completează colecțiile Muzeului Cărții și Exilului Românesc.

Biroul de Presă

al Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman”

 

Spanish Club

La nivel mondial, aproximativ 500 de milioane de oameni au ca limbă maternă spaniola. Numărul mare de vorbitori clasează spaniola pe locul doi, după mandarină, în ierarhia limbilor materne. Spaniola este cea mai răspândită dintre limbile neolatine și ocupă poziția a treia în topul celor mai vorbite limbi de pe mapamond – după engleză și mandarină.

Ținând cont de aceste fapte, nu e deloc surprinzător că limba spaniolă este atractivă și pentru publicul din România, cu atât mai mult pentru tinerii sau persoanele care, fie lucrează sau locuiesc în Spania, fie consumă produse și programe de origine spaniolă.

Pentru primii, pentru tinerii care vor să deprindă noțiunile esențiale de limbă, cultură și de civilizație spaniole, Spanish Club reprezintă programul gratuit de învățare a limbii spaniole pe care Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” îl organizează anual, de-a lungul sezonului estival.

Spanish Club se adresează elevilor din ciclul școlar gimnazial (clasele V-VIII) ce nu au mai avut contact cu limba spaniolă. Este structurat în opt întâlniri, coordonate de bibliotecara Sofia-Lavinia Cercel, și se desfășoară săptămânal, de-a lungul lunilor iulie-august 2021, în cadrul Fun in Summer. Cursul este realizat integral de către bibliotecara coordonatoare. Înaintea fiecărei întâlniri, elevii primesc prin e-mail informațiile necesare conectării, iar după fiecare întâlnire – suportul de curs (prezentări realizate în Power Point).

Obiectivul general al cursului constă în transmiterea informațiilor și a noțiunilor necesare creării unei baze solide pentru asimilarea durabilă a limbii spaniole. Alături de noțiunile de gramatică și de vocabular, Sofia-Lavinia Cercel insistă pe apropierea elevilor de cultura și de civilizația spaniole. Astfel, în cadrul cursului sunt prezentate informații despre istoria și geografia Spaniei, despre obiceiurile spaniolilor: preferințele gastronomice (ir de tapas), muzică, instrumente muzicale (castaniete) și dans (flamenco), luptele cu tauri (coride), cursa cu tauri și alergători (El Encierro), somnul după masa de prânz (siesta) sau despre diverse sărbători specifice (San Fermín, Las Fallas).

Date fiind metodele interactive de predare, bazate pe comunicare și pe practici educaționale non-formale, cei 21 de elevi înscriși sunt încântați de activitățile cursului, fapt ce rezultă din prezența lor constantă și din implicarea activă de-a lungul întâlnirilor.

Biblioteca vine constant în întâmpinarea nevoilor comunității”, spune Sofia-Lavinia Cercel, „iar acolo unde nevoile nu sunt încă vizibile, încearcă să le anticipeze”. Prin desfășurarea Spanish Club, bibliotecara pune la dispoziția comunității „experiența dobândită în urma voluntariatului, a studiilor și a numeroaselor cursuri, ateliere sau a conferințelor” la care a luat parte.

Din cauza restricțiilor impuse de pandemia de COVID-19, Spanish Club se desfășoară pe platforma online Zoom. La finalul întâlnirilor, elevii vor primi diplome de participare.


Biroul de Presă

al Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman”