Biroul de presă

Biroul de presă al Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman” reprezintă entitatea prin intermediul căreia instituția noastră stabilește, menține și promovează un contact permanent cu mass-media.
Transparența informațiilor, obiectivitatea, profesionalismul și deschiderea față de cetățean sunt doar câteva dintre valorile care călăuzesc activitatea Biroului de presă.

Principalele activităţi pe care le desfăşurăm sunt:

a) Relaţia cu presa:

– stabilim şi menţinem legături permanente cu mass-media;
– recepţionăm şi soluţionăm solicitările jurnaliştilor;
– asigurăm participarea jurnaliştilor la evenimentele bibliotecii;
– transmitem informaţii de presă, comunicate de presă şi declaraţii ale managerului bibliotecii;
– asigurăm publicarea pe site-ul bibliotecii a tuturor materialelor informative (informaţii de presă, declaraţii, comunicate de presă, etc.).

b) Elaborarea documentelor de presă şi a materialelor informative:
– redactăm comunicatele şi informaţiile de presă;
– redactăm materialele informative și descriptive pentru evenimentele organizate de bibliotecă.

 

Biroul de presă are următoarea componență:

  • Alina Pencea.

E-mail: presa@aman.ro