Toate articolele scrise de admin

Masa rotundă “Exilul cultural – instituții, ziare, personalități”

Vineri, 21 iulie, în intervalul 16.30-19.30, Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman” a organizat și găzduit masa rotundă cu titlul “Exilul cultural – instituții, ziare, personalități”. Evenimentul a reunit personalități importante, intelectuali și oameni de știință din România și din afara granițelor și s-a desfășurat în limba română.

Exilul cultural cu toate dimensiunile sale, experiențe trăite de intelectualii români stabiliți, mai mult nolens decât volens, în afara granițelor, lucrările tipărite, reviste și ziare editate, corespondența purtată, dar și speranțele și angoasele tuturor celor care au trăit și creat departe de țară,  a constituit obiectul discuțiilor pe marginea cărora s-au antrenat în dezbateri participanții la eveniment.  Cu scopul declarat de a prezenta și mediatiza eforturile și contribuția culturală a membrilor exilului romanesc din Canada și S.U.A., întervențiile participanților au gravitat în jurul importanței pe care o reprezintă recuperarea, întregirea și promovarea tuturor operelor realizate de Românii Exilulului, indiferent de zările în care au scris și creat.

Lucian Dindirică, managerul Bibliotecii Județene “Alexandru și Aristia Aman”, a subliniat importanța colecțiilor de cărți și documente pe care le deține Biblioteca Aman, fără excepție reprezentative pentru membrii exilului românesc din Occident, și care, până la momentul înființării Muzeului Cărții și Exilului Românesc, sunt disponibile în cadrul “Bibliotecii Exilului Românesc din Paris-Basarab Nicolescu”. Masa rotundă, a continuat Lucian Dindirică, reprezintă un bun prilej de apropiere și recuperare a intelectualilor care au trăit și creat în S.U.A. și Canada în perioada regimului comunist. Se creează, deci, premisele alăturării unor noi fonduri consacrate Exilului Românesc, constituite din operele intelectualilor români din America de Nord, la colecțiile existente și constituite în fonduri distincte la Biblioteca Aman. Mă bucură prezența domnului Fornade la acest eveniment, cu atât mai mult cu cât cu ajutorul domniei sale vom pune la punct o serie de parteneriate pentru a întregi tezaurul consacrat Exilului Românesc la Biblioteca Aman, a mai declarat managerul Bibliotecii Județene “Alexandru și Aristia Aman”.

În cadrul evenimentului au mai luat cuvântul și Dan Fornade, Mihaela Albu și Ruxandra Vidu. Prof. Dan Fornade, membru de onoare al Academiei Româno-Americane de Științe și Arte (A.R.A), doctor în istorie și expert în chestiunea exilului românesc din Canada, a prezentat împrejurările în care s-a constituit comunitatea de români din Montreal, organizațiile sociale și asociațiile literare fondate de românii de acolo, ziarele și celelalte materiale editate în vederea promovării valorilor românești, precum și contribuția adusă de biserica de acolo la sudarea relațiilor comunitare. Pe de altă parte, prof.univ.dr. Mihaela Albu a insistat asupra necesității de se reuni toate eforturile în vederea recuperării și reabilitării acelora dintre reprezentanții exilului mai puțin cunoscuți. Vintilă Horia și întreaga sa operă, consideră prof.univ.dr. Mihaela Albu, trebuie recuperat și impus în literatura română ca un scriitor de primă mărime. Cum o parte consistentă a bibliotecii personale a lui Vintilă Horia de la Madrid a ajuns la Craiova, constituindu-se aici într-un fond de sine stătător, perspectivele vizând cunoașterea și accesul la universul unuia dintre cei mai apreciați scriitori din exil sunt cât se poate de favorabile.

Prof. dr. Ruxandra Vidu, președintele A.R.A., a evidențiat activitatea depusă de Organizațiile din exilul românesc, acele entități cu ajutorul cărora se promovau limba, literatura, cultura și toate celelalte dimensiuni ale spiritualității românești. Prelegerea a fost cu atât mai necesară cu cât unele organizații care activează în prezent în S.U.A. și Canada sunt continuatoare de drept ale organizațiilor și entităților de odinioară, care și-au desfășurat activitatea în cei 45 de ani comunism, și prezintă, prin urmare, o deosebită importanță pentru Craiova și colecțiile Muzeului Cărții și Exilului Românesc.

În încheierea evenimentului au fost prezentate lucrări și cărți cu relevanță pentru problematica exilului. Între altele, s-a vorbit despre Românii din Montreal. Enciclopedie ilustrată, Romanian Jewish Personalities Worldwide și Presa diasporei românești, autor Dan Fornade, respectiv Mari necunoscuți ai culturii române, Eseistica lui Vintilă Horia și Mircea Popescu, autor Mihaela Albu.

Masa rotundă “Exilul cultural – institutii, ziare, personalitati” a fost organizată de către Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman” în parteneriat cu Academia Româno-Americană de Științe și Arte (A.R.A.) în cadrul celei de-a 41-a ediții a Congreselor A.R.A.

“Micul Jurnalist” la Biblioteca Aman

În ultimele două secole, jurnalismul românesc a reușit să se impună nu doar ca domeniu vital în arhitectura societală din România, ci a reușit, începând cu cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, să-și contureze o fizionomie proprie, un statut și o imagine în măsură să provoace interes și, totodată, deschidere pentru transmiterea și receptarea obiectivă a informației.

          Cum presa de astăzi are nevoie de învățăcei, persoane oneste care de la o vârstă fragedă să fie familiarizate cu provocările, farmecul și necesitatea meseriei de jurnalist, Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman” desfășoară, în cadrul programului “Biblioteca din vacanță”, cursul Micul Jurnalist. Cursul este unul dintre cele mai longevive programe desfășurate în cadrul Bibliotecii din Vacanță și, la finalul fiecărei ediții, se concretizează prin editarea și tipărirea Revistei “Micul Jurnalist”, o platformă atractivă în care sunt incluse textele participaților.

Toate întâlnirile din cadrul cursului sunt organizate de Laura Pumnea, coordonatorul acțiunii și voluntar cu vechime al bibliotecii, care a declarat că “întâlnirile sub genericul Micul jurnalist sunt o permanentă sursă de inspirație reciprocă. Trecem, jucându-ne, prin noțiuni teoretice, învățăm să construim întrebări care să dea șansă răspunsurilor ce asigură conținut informativ pentru revista realizată împreună cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj”. Voluntarul bibliotecii speră că toți participanții vor deveni “minți deschise și frumoase” pentru că Biblioteca Aman, continuă Laura Pumnea, “este sinonimă cu lectura, cartea și cunoașterea”.

Adevărate tribune politice la începuturi, ziarele secolului al XIX-lea surprindeau prin concizia verbului ca și prin precizia și competența cu care erau descrise evenimente și fenomene interne și internaționale. Presa acelor vremuri făcea primii pași importanți în direcția onorării rolului de “câine de pază al democrației”, fie ea, aceasta din urmă, instabilă și minată de numeroase piedici și dificultăți specifice, bineînțeles, oricărei noi întreprinderi. Era epoca în care ziarele dobândeau credibilitate și influență. Caracteristicile de odinioară, între care profesionalizarea continuă, acuratețea și competența frazei și echilibrul abordării, asigură și astăzi forța de care dispun presa și jurnalismul în ansamblul lor.

Diversificarea permanentă a ziarelor și apariția unui mare număr de publicații în prima jumătate a secolului XX, unele de scurtă durată, în vreme ce altele, nu puține, cu două sau trei decenii de tipărire neîntreruptă, a atras după sine, în mod firesc, o profesionalizare a celor care se îndeletniceau cu presa scrisă – a jurnaliștilor și ziariștilor. Atacând teme mereu mai variate, cronicile, reportajele și celelalte materiale scrise în prima jumătate a secolului XX se distingeau prin coerență, condei și, evident, nota personală pe care autorii o imprimau în fiecare dată textelor semnate.

Încorsetării din perioada comunistă i-a urmat o explozie informațională care a coincis cu începutul anilor ’90. Bascularea de la cenzura și îngrădirile specifice celei de-a doua jumătăți a secolului XX la libertatea absolută cu toate derivatele ei nu a fost, așa cum în mod eronat s-ar putea crede, o schimbare lină de macaz. Puzderia de publicații apărute în urmă cu aproape trei decenii venea să răspundă unei nevoi reale, mult timp ținută în surdină, de informare. Informare cu privire la tot și la toate. La capătul unei perioade de reașezare, de orientare și ancorare în condițiile actuale, presa și jurnalismul contemporane și-au redobândit forța redutabilă și gradul de impact, cu neputință de ignorat, proprii unei democrații care se vrea consolidată.

Micul Jurnalist este despre media, despre informație și, în definitiv, onestitate. Cursul destinat micilor și, sperăm noi, viitorilor jurnaliști are ca principal scop familiarizarea copiilor cu maniera articulată și argumentată de exprimare, cu modalitățile de redactare a unui text, realizare a unui interviu și multe altele asemenea. Evident, cu toții ne dorim o presă de calitate, jurnaliști onești și competenți și, mai presus de orice, materiale consistente și concludente. Toți cei care iau parte la cursul “Micul Jurnalist” au ocazia, în prezența unui jurnalist de calibru, Laura Pumnea, voluntar al bibliotecii, să adreseze întrebări, să pătrundă tainele presei și, în general, să se acomodeze cu toate provocările și bucuriile pe care le aduce cu sine meseria de jurnalist”, a declarat Lucian Dindirică, managerul Bibliotecii “Județene Alexandru și Aristia Aman”.

Lansare de carte ”Elegia vieții”, autor Ion Răduț

Joi, 6.07.2017, începând cu ora 17.00, Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman” vă invită să luați parte la lansarea volumului Elegia vieții, autor Ion Răduț.

2017-iul-3

Invitați la acest eveniment vor fi: conf.univ.dr. Gabriela Rusu-Păsărin, prof. Viorica Ioviță, prof.univ.dr. Dinică Ciobotea, dr. Toma Rădulescu, prof. Nicolae Marinescu și poeta Cristina Bălășoiu.

Evenimentul se va desfășura în Sala “Dinu C. Giurescu”.

Grija pentru documentele vechi – deviza Bibliotecii Aman

Salvarea documentelor vechi și perisabile este una dintre cele mai importante provocări pe care trebuie să le gestioneze biblioteca zilelor noastre. Cum tezaurul cultural deținut de biblioteci se măsoară și prin elementele de patrimoniu, lucrările, documentele și toate cărțile valoroase deținute, atenția acordată materialelor aflate într-un stadiu avansat de degradare, multe dintre acestea neputând fi consultate de către cititori, trebuie să caracterizeze activitatea de recuperare și salvare de la dispariție a unui număr cât mai mare de documentele și cărți cu valoare istorică. Etapele de depozitare și promovare a cărții sunt conexate prin acțiunea de reabilitare a documentului, evident, atunci când starea morală sau fizică a acestuia impune un asemenea demers. Procesul în sine este unul laborios, iar priceperea, grija și instruirea celor îndrituiți să se “adreseze” documentului vechi sunt cele mai importante aptitudini pe care trebuie să le probeze bibliotecarul. 2017-iul-6-1
Cele peste 40000 de volume și documente pe care le deține Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman” în cadrul Colecțiilor Speciale au fost incluse, începând cu vara anului trecut, într-un amplu proces de digitizare prin a cărui derulare se urmărește realizarea unei baze de date modernă, accesibilă on-line, în măsură să salveze toate documentele amenințate de patina timpului, pe de o parte, dar și să faciliteze accesul electronic la înscrisurile și volume care la momentul de față nu pot fi oferite publicului spre consultare din motive obiective.
Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman”, prin Centrul Transfrontalier de Informații și Comunicații Dolj-Vratsa, organizează periodic ședințe de informare și instruire la care participă bibliotecari din toate bibliotecile publice de pe raza județului Dolj. O asemenea întâlnire s-a desfășurat la finalul lunii iunie când, în ședințe de lucru desfășurate pe parcursul a trei zile, bibliotecarii catalogatori de la Biblioteca Aman au abordat, prin prezentări și dezbateri interactive, principalele reguli de catalogare şi indexare a documentelor în vederea uniformizării înregistrărilor din Portalul Informațional al județului Dolj. Utilitatea unor asemenea întâlniri este mai presus de orice evidență. Portalul Informațional al județului Dolj are rolul de principal canal de informare, înglobând materiale, înscrisuri, cărți și hărți atât de la Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman”, de la principalele muzee din Craiova, dar și de la cele 37 de biblioteci publice de pe raza județului Dolj înscrise în proiect. 2017-iul-6-2
“Preocuparea pe care o manifestă colegii mei pentru ceea ce înseamnă aplicarea unui stil unitar și uniform de catalogare și indexare, cu prioritate a documentelor vechi, vine să demonstreze faptul că la bibliotecă ne implicăm activ în acțiunea de salvare a documentelor valoroase. Cum operațiunea în sine este vitală, doar de digitizare depinzând prelungirea vieții pentru multe volume și înscrisuri, colegii mei înțeleg să pună un accent deosebit pe regularizarea tuturor acelor aspecte pe care ni le dorim clare, obiective și ușor de administrat. Așadar, ne dorim ca toți cei care vor cerceta documentele pe care le vom urca în sistem on-line să nu întâlnească dificultăți de identificare sau descărcare”, a declarat Lucian Dindirică, managerul Bibliotecii Județene “Alexandru și Aristia Aman”.

Secția de Periodice a Bibliotecii Aman – Depozitarul presei de ieri și de azi –

Au trecut mai bine de trei ani de când Secția de Periodice a Bibliotecii Județene “Alexandru și Aristia Aman” funcționează într-un local nou. În martie 2014, la capătul unui laborios proces de transferare și organizare a colecțiilor de ziare și reviste, Secția de Periodice își relua activitatea, de data aceasta în sediul situat în Craiova, pe strada Sf. Dumitru la numărul 3. Refuncționalizarea secției a presupus așezarea la raft a tuturor colecțiilor, investirea în dotările tehnice ale noului spațiu și, evident, în-cunoștințarea tuturor utilizatorilor cu privire la mutarea din vechiul sediu. Că întreaga acțiune s-a finalizat cu succes o demonstrează numărul de vizite înregistrat la scara anului trecut (2016) la nivelul secției – 18863.
Fără doar și poate, motivația unui asemenea demers trebuie căutată în însăși utilitatea periodicelor deținute de bibliotecă. Cum ziarele și revistele prezintă interes în egală măsură pentru cercetătorul interesat de presa de odinioară dar și pentru ob-servatorul cotidianului, prezent zilnic în sălile de lectură ale secției, traficul tuturor documentelor este unul însemnat. Spre deosebire de celelalte secții ale bibliotecii un-de există posibilitatea împrumutului la domiciliu, la Secția de Periodice, în mod invari-abil, toate documentele solicitate se consultă în cele două săli de lectură aflate în in-cinta sediului.2017-iul-3-3
Colecțiile de ziare și revistă totalizează peste 40000 de volume, o cifră care se îmbogățește constant datorită celor peste 80 de abonamente pe care biblioteca le an-gajază anual pentru diverse cotidiene și publicații care acoperă domenii precum: isto-ria, geografia, medicina, economia, dreptul, politica, literatură și critică literară ș.a. Fondurile de care dispune secția înglobează ziarele și revistele publicate începând cu anul 1946 și până în prezent, toate celelalte materiale similare publicate anterior acestui an fiind, datorită valorii de document istoric, inventariate și înglobate în rândul Colecțiilor Speciale. 2017-iul-3-2
Nu mai puțin de 18 calculatoare cu acces la internet deservesc cele două săli de lectură, două având acces la softul de legislație LEGIS, dar și la Monitorul Oficial al României, varianta electronică. De asemenea, pentru ușurarea activității de cer-cetare, Secția de Periodice este dotată cu două copiatoare xerox.
Alături de activitățile specifice, la Secția de Periodice a Bibliotecii Județene “Alexandru și Aristia Aman” se desfășoară regulat cursuri de inițiere în folosirea calculatorului, ateliere de povești digitale și workshopuri pe teme de promovare și mar-keting. Toate activitățile sunt desfășurate pentru utilizatorii adulți.
“Secția de Periodice a bibliotecii Aman este cel mai consistent depozit de presă și colecții de reviste din regiunea noastră. Ultimii ani au fost martorii unor trans-formări majore. Secția a fost transferată într-un imobil nou, iar serviciile pe care le oferim utilizatorilor au fost redimensionate în sensul eficientizării procesului de împrumut-consultare la sala de 2017-iul-3-1 lectură. Prin materialele pe care le punem la dis-poziție, acoperim un spectru generos de preocupări și interese. Nu trece zi fără ca utilizatorii noștri să nu consulte ziarele, mai vechi sau mai noi, sau să se delecteze și informeze din revistele pentru care avem abonament.
Le mulțumesc colegilor mei pentru activitățile pe care le desfășoară pentru că dacă ziarele reprezintă, așa cum s-a mai spus, istorii ale clipei, toți cei care se preocupă de conservarea și promovarea lor sunt curatori ai istoriei în mișcare”, a declarat Lucian Dindirică, managerul Bibliotecii Județene “Alexandru și Aristia Aman”.