Donația „acad. Ștefan Ștefănescu”

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” a obținut o nouă donație de carte pentru Muzeul Cărții și Exilului Românesc. Biblioteca personală a academicianului Ștefan Ștefănescu (1929-2018), formată din câteva mii de cărți de istorie și de civilizație, manuscrise, obiecte personale și fotografii, se alătură fondurilor constituite la nivelul Muzeului Cărții și Exilului Românesc.

Donația „acad. Ștefan Ștefănescu” a fost obținută prin bunăvoința doamnei Lelia Oprea, fiica academicianului Ștefan Ștefănescu. Originea oltenească a lui Ștefan Ștefănescu, precum și convingerea doamnei Lelia Oprea că Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” este cel mai bun depozitar al memoriei scrise lăsate de marele istoric român au pecetluit soarta celor câteva mii de cărți de istorie.

De ce am ales Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” din Craiova pentru a dona biblioteca personală a tatălui meu, acad. Ștefan Ștefănescu? Nu a fost o alegere întâmplătoare, ci a venit în mod firesc, deoarece tata s-a născut pe acele meleaguri, în Goicea Mică, județul Dolj. Nu și-a uitat niciodată originile și a fost călăuzit în permanență de Dorul de Obârșii. Deși n-a mai apucat sa-și exprime clar dorința în privința locului spre care-și va direcționa fondul de carte, manuscrise și documente, sunt convinsă că ar alege Craiova, ar alege Biblioteca Aman, pentru ca – prin cărțile sale, care i-au fost atât de dragi – să fie permanent alături de olteni, alături de oameni care împărtășesc aceleași valori și preocupări pentru păstrarea și promovarea Cărții. Ar alege negreșit locul în care se simte Acasă. Aflând că Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” a primit de-a lungul vremii în spațiile sale donații vaste, de la oameni de valoare ai timpului si a devenit una dintre cele mai importante instituții de cultură din țară, un veritabil leagăn pentru carte și cultură, care își sporește permanent zestrea culturală grație oamenilor implicați cu tot sufletul în acest demers, consider că – prin această donație – cinstesc cu recunoștință memoria tatălui meu, academicianul Ștefan Ștefănescu”, spune Lelia Oprea.

Ștefan Ștefănescu (24 mai 1929-29 decembrie 2018) a urmat cursurile primare în comuna natală, Goicea Mică din județul Dolj. A absolvit Colegiul Național Militar „Nicolae Filipescu” de la Mănăstirea Dealu, iar apoi Facultatea de Istorie a Universității din București (1948-1952). În 1957 a devenit doctor în istorie. S-a specializat în istoria medievală (bizantinologie și studiul slavilor de sud) la Universitatea „M.V. Lomonosov” din Moscova (1954-1957), École Nationale des Chartes, École Pratique des Hautes Études, Collège de France și la  Sorbona.

Întregim colecțiile dedicate zonei de Istorie și Istorie a Cărții din cadrul muzeului cu o nouă și importantă donație de carte. Prin îngăduința doamnei Lelia Oprea, fiica academicianului Ștefan Ștefănescu, biblioteca personală a marelui istoric, profesor și cercetător a intrat de curând în patrimoniul Muzeului Cărții și Exilului Românesc. Câteva mii de cărți, cu precădere de istorie și de civilizație, scrise în limba română, dar și diverse limbi de circulație internațională, se alătură zonei de Istorie pe care am alcătuit-o la nivelul muzeului.

Pasiunea, seriozitatea și rigoarea științifică definesc parcursul profesional al academicianului Ștefan Ștefănescu. Biblioteca personală a domniei sale nu se putea sustrage de la principiile care i-au definit cariera și existența. Am găsit aici, între cărțile care i-au fost prieteni de nădejde de-a lungul anilor, volume și ediții importante. Pentru pasionatul de istorie românească medievală și premodernă, de studii bizantine sau de cercetări în legătură cu slavii sud-dunăreni, biblioteca academicianului Ștefan Ștefănescu este neprețuită. Marele istoric a reușit să elaboreze, în aproape șapte decenii de activitate de cercetare, câteva sute de studii și de cărți de istorie. Tocmai de aceea, bucuria noastră este cu atât mai mare. Avem șansa să organizăm această importantă colecție de carte alături de colecțiile academicienilor Dan Berindei și Dinu C. Giurescu”, spune Lucian Dindirică, managerul Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman”.

Vreme de patru decenii (1950-1990), Ștefan Ștefănescu a lucrat la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, trecând de la statutul de cercetător la cel de director. Între 1970 și 1979 a fost profesor la Facultatea de Istorie a Universității din București, al cărei decan a fost între anii 1975-1984. În 1974 a fost ales membru corespondent al Academiei Române, iar din 1992, până la moartea sa, a fost membru titular.

A fost membru în numeroase comitete și instituții naționale și internaționale și a fost distins cu multe premii și distincții pentru activitatea desfășurată în slujba cercetării. Opera sa științifică numără câteva sute de cărți, studii și cercetări elaborate ca unic autor sau în colaborare. A fost distins cu titlul de Cetățean de onoare al municipiului Craiova și al comunelor Goicea și Călugăreni.

În prezent, patrimoniul Muzeului Cărții și Exilului Românesc cuprinde, pentru zona de Exil, fondurile: Mircea Eliade, Basarab Nicolescu, Vintilă Horia, , Andrei Șerban, Paul Barbăneagră, Leonid Mănăligă, Cicerone Poghirc, Corneliu Șerban Popa, Andrei Codrescu, Bujor Nedelcovici, Victor Cupșa, Cezar Vasiliu, Mircea Milcovitch, Maria Mesterou, Constanța Buzdugan, Ion Deaconescu, dar și arhivele Cenaclului de la Neuilly, respectiv actele și documentele Asociației Hyperion. De asemenea, fondurile acad. Dan Berindei și acad. Dinu C. Giurescu, Ileana și Romulus Vulpescu, Șerban Viorel și Rodica Stănoiu, respectiv V. Veliman constituie colecțiile repartizate zonei de Istorie și Istorie a Cărții.

Bunurile ce fac obiectul donației au fost evaluate la suma de 500.000 lei.


Biroul de Presă

al Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman”