Centenarul „Ion D. Sîrbu” (27-28 iunie 2019)

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” în colaborare cu Teatrul Național „Marin Sorescu” organizează, în perioada 27-28 iunie 2019, „Centenarul Ion D. Sîrbu (1919-2019)”.

Centenarul nașterii lui Ion D. Sîrbu prilejuiește desfășurarea lucrărilor Colocviului Național „Locul și importanța operei lui Ion D. Sîrbu în literatura română postbelică (1945-1989)” și, de asemenea, reunește multiple acțiuni culturale precum vizitarea expozițiilor de documente și cărți dedicate operei și activității lui Ion D. Sîrbu, punerea în scenă a spectacolului „Adio, Europa!”, lansări și dezbateri de cărți, respectiv audiții muzicale oferite de violoncelistul Mircea Suchici.

Evenimentul își propune să comemoreze trecerea unui veac de la nașterea unuia dintre cei mai importanți scriitori români din secolul XX. Domeniul asupra căruia și-a lăsat amprenta Ion D. Sîrbu, dar și avatarurile unei existențe marcată de îngrădiri și frământări creatoare vor fi subiecte de reflecție și dezbatere în cadrul manifestării.


Biroul de Presă

al Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman”